Trung tâm dịch vụ BẢO HÀNH - SỬA CHỮA - PHỤ TÙNG
No MODEL MÃ PHỤ TÙNG TÊN TIẾNG ANH TÊN TIẾNG VIỆT
1 Porter 1 5810244A00 Seal Kit-FR Disc Brake Cup pen xy lanh thắng trước
2 Porter 2 5810244A00 Seal Kit-FR Disc Brake Cup pen xy lanh thắng trước
3 Porter 1 581014BA00 Pad Kit-FR Disc Brake Bố thắng đĩa trước
4 Porter 2 581014FA00 Bumper Assy-FR Bố thắng đĩa trước
5 Porter 1 263304X000 Filter Assy-Engine oil Lọc nhớt
6 Porter 2 263104A010 Filter Assy-Engine oil Lọc nhớt
7 Porter 1 3197344001 Filter Cartridge Lọc nhiên liệu
8 Porter 2 3192226910 Filter Cartridge Lọc nhiên liệu D4CB (lỗ 8mm)
9 Porter 1 2813045020 Element-Air Cleaner Lọc gió
10 Porter 2 281134F000 Filter-Air Cleaner Lọc gió
11 Porter 1 5183044000 Seal-Oil Phốt bánh trước
12 Porter 2 5183044000 Seal-Oil Phốt bánh trước
13 Porter 1 528104F450 Seal-Oil INR Phốt bánh trong bánh sau
14 Porter 1 528104F450 Seal-Oil INR Phốt bánh ngoài bánh sau
15 Porter 1 5177544520 Bolt-Hub FR Bu lông tắc kê bánh trước phải
16 Porter 2 5275547000 Bolt-Hub Bu lông tắc kê bánh trước trái
17 Porter 1 5275544500 Bolt-Hub Bu lông tắc kê bánh sau phải
18 Porter 2 5275544102 Bolt-Hub Bu lông tắc kê bánh sau trái
19 Porter 1 5198545000 Nut-FR Wheel Hub LH Con tán tắc kê trước trái
20 Porter 1 5198645000 Nut-FR Wheel Hub RH Con tán tắc kê trước phải
21 Porter 2 1310610001 Nut Con tán tắc kê trước trái
22 Porter 2 1310610001 Nut Con tán tắc kê trước phải
23 Porter 1 5298544500 Nut-RR Wheel Hub LH Con tán tắc kê sau trái
24 Porter 1 5298644500 Nut-Hub Con tán tắc kê sau phải
25 Porter 2 1310610001 Nut Con tán tắc kê sau trái
26 Porter 2 1310610001 Nut Con tán tắc kê sau phải
27 Porter 1 411004B077 Disc Assy-Clutch Đĩa bố ly hợp
28 Porter 2 411004D030 Disc Assy-Clutch Đĩa bố ly hợp Phải
29 Porter 1 413004A020 Cover Assy-Clutch Mâm ép ly hợp
30 Porter 2 413004D000 Cover Assy-Clutch Mâm ép ly hợp
31 Porter 1 5335244000 Seal-Oil Phốt đuôi đầu cá
32 Porter 2 5335244000 Seal-Oil Phốt đuôi cá đầu

0903988845(KD)-0902840499(DV)

Hyundai Solati
Hổ trợ trực tuyến
Hyundai New Mighty N250
XE TẢI HD120S 8 tấn