Trung tâm dịch vụ BẢO HÀNH - SỬA CHỮA - PHỤ TÙNG
MÃ SỐ NỘI THẤT COUNTY
STT Mã hàng Tên (Tiếng Việt) ĐVT
Nội thất County
1 LOTGHE Bộ lót ghế xe county Bộ
2 LOTGHE1 Lót ghế loai 1 xe county Bộ
3 LOTGHE3 Bộ bao ghế loại 3 xe county Bộ
4 MANCUA1 Màn cửa xe county Bộ
5 MANCUA3 Màn cửa xe county loai 3 Bộ
6 MANHINH Màn hình xe county Cái
7 MANHINH17 Màn hình ce county 17 inch Cái
8 REMCUA Rèm cửa County loai 1 Bộ
9 REMOT Remote (bộ điều khiển ) cửa tự động lên xuống xe County Cái

0903988845(KD)-0902840499(DV)

Hyundai Solati
Hổ trợ trực tuyến
Hyundai New Mighty N250
XE TẢI HD120S 8 tấn