Trung tâm dịch vụ BẢO HÀNH - SỬA CHỮA - PHỤ TÙNG
MÃ SỐ PHỤ TÙNG KHÁC
STT Mã hàng Tên (Tiếng Việt) ĐVT
Phụ tùng khác
1 0016427350 BẠC ĐẠN SỌ CẦU S28920 Cái
2 091305H000 BỘ ĐỒ NGHỀ Cái
3 091305H100 BỘ DỤNG CỤ ĐỒ NGHỀ Cái
4 0K4H132800TH NẮP NHẬN KÈN Cái
5 1017808223 BU LÔNG 8 Cái
6 1120410253 BU LÔNG PHỤT NHÚN TRƯỚC DƯỚI Cái
7 1120410703 BU LÔNG 10 X 70 Cái
8 1123410203 BU LÔNG Cái
9 1123412303 BU LÔNG 12 Cái
10 1124006163 BU LÔNG 6 Cái
11 1125008163 BU LÔNG 8 Cái
12 1125106401 BU LÔNG 6 Cái
13 1125112353 BU LÔNG 12 Cái
14 1125306163 BU LÔNG 8 Cái
15 1125306203 BU LÔNG Cái
16 1125406203 BU LÔNG 6 Cái
17 1127306251 VÍT 6 LY Cái
18 1129006163 BU LÔNG 6 Cái
19 1129008203 BU LÔNG 8 Cái
20 1129306163 BU LÔNG 6 Cái
21 1129410303 BU LÔNG 10 Cái
22 1129410353 BU LÔNG 10 Cái
23 1130008253 BU LÔNG 8 Cái
24 1140006143 BU LÔNG 6 Cái
25 1140008203 BU LÔNG 8 Cái
26 1140008253 BU LÔNG 8 Cái
27 1140306126K BU LÔNG Cái
28 1140306143 BU LÔNG 6 Cái
29 1140306163 BU LÔNG 6 Cái
30 1140308163 BU LÔNG 8 Cái
31 1140410203 BU LÔNG 10 Cái
32 1140410223 BU LÔNG 10 Cái
33 1140610256K BU LÔNG Cái
34 1141506167B BU LÔNG 6 Cái
35 1220105123 VÍT 5 LY Cái
36 1220106253 VÍT 6 LY Cái
37 1220108253 VIT 8 LY Cái
38 1229104303 VÍT XOẮN 4 LY Cái
39 1229105123 VÍT 5 LY Cái
40 1229108163 VÍT 8 LY Cái
41 1229506201 VIT 6 LY Cái
42 1231006253 VÍT 6 LY Cái
43 1234306253 VÍT 6 LY Cái
44 1234708303 VÍT 8 LY Cái
45 1243104163 VÍT XOẮN 4 LY Cái
46 1243105163 VÍT XOẮN 5 LY Cái
47 1243105309 VÍT XOẮN Cái
48 1243106163 VÍT XOẮN 6 LY Cái
49 1243304163 VÍT XOẮN 4 LY Cái
50 1243804163 VÍT XOẮN 4 LY Cái
51 1243805163 VÍT XOẮN 5 LY Cái
52 1243805253 VÍT XOẮN 5 LY Cái
53 1244106253 VÍT XOẮN 6 LY Cái
54 1244206203 VÍT XOẮN 6 LY Cái
55 1249205163 VÍT XOẮN 5 LY Cái
56 1249206353 VÍT XOẮN 6 LY Cái
57 1249304123 VÍT XOẮN 4 LY Cái
58 1249305123 VÍT XOẮN 5 LY Cái
59 1249305163 VÍT XOẮN 5 LY Cái
60 1249305203 VÍT XOẮN 5 LY Cái
61 1310110003 ĐAI ỐC BẮT DÂY ĐAI Cái
62 1338508007K ĐAI ỐC Cái
63 1339510003 ĐAI ỐC 10 Cái
64 1339608007K NÚT Cái
65 1350208003 LÔNG ĐỀN Cái
66 1351010003 LÔNG ĐÈN ĐỆM Cái
67 1360210003 LÔNG ĐÈN ĐỆM Cái
68 1360214003 LÔNG ĐỀN QUE Cái
69 1362517231 ĐỆM VÊNH (LÔNG ĐỀN) Cái
70 1430085203 CHỐT CHẺ Cái
71 1481310189 KẸP ỐNG Cái
72 1489525349 KẸP ỐNG Cái
73 1496010010 KẸP NHỰA Cái
74 1799316000 DÂY RÚT 16 CM Cái
75 1799319000 DÂY RÚT 19 CM Cái
76 1799325000 DÂY RÚT 25 CM Cái
77 1799335000 DÂY RÚT 35 CM Cái
78 2526145300-2 CÁNH QuẠT LÀM MÁT Cái
79 2527045500 PULY CỐT MÁY Cái
80 253015H200 KÉT NƯỚC Cái
81 2533033001 NẮP ĐẬY KÉT NƯỚC Cái
82 253615A000-2 BÌNH CHỨA NƯỚC GiẢI NHIỆT Cái
83 253615H000 BÌNH NƯỚC PHỤ D4DB Cái
84 2536543000 NẮP ĐẬY BÌNH NƯỚC PHỤ Cái
85 253815H000 CAO SU CHÂN KÉT NƯỚC Cái
86 253975A001 BỌC GIÓ KÉT NƯỚC Cái
87 254115A850 ỐNG NƯỚC KÉT NƯỚC TRÊN Cái
88 254125A001 ỐNG NƯỚC KÉT NƯỚC TRÊN Cái
89 254125A850 ỐNG NƯỚC KÉT NƯỚC DƯỚI Cái
90 254125H000 ỐNG NƯỚC KÉT NƯỚC TRÊN D4AL Cái
91 254135A202 ỐNG NƯỚC KÉT NƯỚC DƯỚI Cái
92 254135H000 ỐNG NƯỚC KÉT NƯỚC DƯỚI D4AL Cái
93 254435H102 ỐNG NƯỚC TỪ KÉT NƯỚC TỚI BÌNH NƯỚC PHỤ D4DB Cái
94 2551045501 VAN HẰNG NHIỆT D4DB/D4DD Cái
95 257005 CẦU CHÌ 5A Cái
96 2610041700 BƠM NHỚT MÁY (MODEL 2000-2006) Model 98-2000D4AL Cái
97 2610041710 BƠM NHỚT MÁY (MODEL 98-2000) Model 98-2000D4AL Cái
98 2625045320 PHAO HÚT NHỚT D4DB Cái
99 2642045007-2 KÉT GiẢI NHIỆT NHỚT D4DD+D4DB Cái
100 2643145005 ROONG KÉT GIẢI NHIỆT NHỚT Cái
101 2645341010 KÉT GIẢI NHIỆT NHỚT (CỤM SINH HÀN) D4AL Cái
102 2651026600 NẮP NHỚT MÁY Cái
103 2651026620 NẮP NHỚT MÁY D4DB Cái
104 2651035000 NẮP NHỚT MÁY D4AL Cái
105 2651145500 TY THĂM NHỚT Cái
106 2674045500 BẦU LỌC HƠI NHỚT ĐỘNG CƠ Cái
107 2683641000 ỐNG NHỚT BƠM SẸC VÍT (CÓ ĐẦU BẤM)D4AL Cái
108 2780045060-2 KÉT GIÓ TU BÔ Cái
109 278115K100 ỐNG CAO SU TURBO Cái
110 278205H401 ỐNG GIÓ RA KÉT GIÓ TURBO Cái
111 281005A500 BẦU BÔ E GIÓ Cái
112 281195A501 CẢM BIẾN LƯU LƯỢNG GIÓ Cái
113 2813045010 LỌC GIÓ Cái
114 2813045020-2 LỌC GIÓ ĐỘNG CƠ Cái
115 281305H001 LỌC GIÓ Cái
116 281625A500 ỐNG CAO SU BẦU BÔ E GIÓ Cái
117 281625H000 ỐNG SU L NỐI ỐNG BẦU BÔ E D4DB Cái
118 281715A700 CỔ BẦU BÔ AIR Cái
119 281715H004 ỐNG GIÓ VÀO BẦU BÔ E GIÓ, TRÊN D4DB Cái
120 281725A102 ỐNG CO BẮT TỪ MÁY RA BẦU BÔ E GIÓ Cái
121 281735A550 ỐNG GIÓ TỪ BẦU BÔ E ĐẾN CỔ GÓP HÚT Cái
122 2823041650 TURBO TĂNG ÁP ĐỘNG CƠ (BƠM TĂNG ÁP) Cái
123 2823045100-2 TU BÔ TĂNG ÁP Cái
124 282515H000 BÁT SU GIẢM CHẤN ÔNG BÔ E Cái
125 2826045000 ỐNG COTỚI CỔ GÓP XẢ D4DB Cái
126 2831045002 CỔ GÓP HÚT Cái
127 2831045003 CỔ GÓP HÚT D4DB Cái
128 2831045552 CỔ GÓP HÚT Cái
129 2831545510 CỔ GÓP HÚT, TRƯỚC Cái
130 2851141750 CỔ GÓP XẢ Cái
131 286505A900 BẦU GIẢM ÂM Cái
132 286505A901 BẦU GIẢM ÂM Cái
133 286505H311 BẦU GIẢM ÂM D4DB Cái
134 287105H301 ỐNG BÔ XẢ (ĐOẠN TRƯỚC) D4DB Cái
135 287205H301 ỐNG BÔ XẢ (ĐOẠN GIỮA, CỔ MỀM) D4DB Cái
136 2921045501 NẮP ĐẬY GIÀN CÒ Cái
137 311105A600 THÙNG DẦU Cái
138 3115421100 SIN CHẶN BU LÔNG XẢ DẦU THÙNG DẦU D4DB Cái
139 311805HA00-2 NẮP THÙNG NHIÊN LIỆU + CHÌA Cái
140 3141145700 ỐNG NHIÊN LIỆU SỐ 1 Cái
141 3141345700 ỐNG NHIÊN LIỆU SỐ 3 Cái
142 3144045700 BỘ CHIA DẦU ĐIỆN TỬ COMMON RAIL Cái
143 3144145710-2 CẢM BiẾN THANH RAY NHIÊN LiỆU Cái
144 3194045000 LỌC DẦU CÓ ĐẾ (D4DA, D4DB) Cái
145 3194045851 LỌC DẦU (CÓ ĐẾ) Cái
146 3194387000 KHAY ĐỰNG NƯỚC LỌC DẦU Cái
147 3194541002 LỌC DẦU TINH Cái
148 3194545900 LỌC DẦU (D4AF, D4DD, D4GA) Cái
149 3194545902 LỌC DẦU Cái
150 3196548700 LỌC DẦU DIESEL Cái
151 327105H001 BÀN ĐẠP GA Có bát sắt, không cảm biếnD4DB Cái
152 327105K003 BÀN ĐẠP GA Cái
153 3271145010 BÀN ĐẠP GA Không bát sắt, không cảm biếnD4DB Cái
154 327405H001 DÂY CHỈNH GA TAY (CHỈNH GARANTI) D4DB Cái
155 3274645000 PHE KẸP ỐNG Cái
156 327705A004 DÂY GA Cái
157 3297247000 CỤC CHỈNH GA Cái
158 3310045520 BƠM CAO ÁP D4DB Cái
159 3310045660 BƠM CAO ÁP D4DB Cái
160 3310045700 BƠM CAO ÁP Cái
161 3315041010 LÚP BÊ TY BƠM CAO ÁP D4AL Cái
162 3381045000 ĐẦU KIM PHUN DẦU Cái
163 3381241400 KIM PHUN DẦU D4AL Cái
164 3610041020 ĐỀ MÁY Cái
165 3612041000 RỜ LE ĐỀ Cái
166 3612141100 RỜ LE ĐỀ D4DB Cái
167 371725H000 NẮP ĐẬY TRƯỚC BÌNH ẮC QUY Cái
168 371735H001 NẮP ĐẬY BÌNH ẮC QUY Cái
169 371735H003 NẮP ĐẬY BÌNH ẮC QUY Cái
170 3730041700 ĐINAMÔ (MÁY PHÁT ĐIỆN) Cái
171 3730045001 ĐINAMÔ (MÁY PHÁT ĐIỆN) D4DB Cái
172 3737045050 TIẾT CHẾ ĐINAMÔ D4DB Cái
173 3737045100 TIẾT CHẾ ĐINAMÔ D4AL Cái
174 3739041750 BƠM SẸC VÍT ĐINAMÔ D4AL Cái
175 3861345010 ỐNG DẪN CHÂN KHÔNG D4DB Cái
176 3910045800-2 HỘP ECU D4DD Cái
177 3934045700-2 CẢM BIẾN TỐC ĐỘ Cái
178 411005H000 ĐĨA LY HỢP (LÁ COL) Cái
179 411005K100-2 ĐĨA BỐ LY HỢP D4DB+D4DD Cái
180 411005K120-2 ĐĨA LY HỢP (LÁ COL) Cái
181 4130045000 MÂM ÉP LY HỢP Cái
182 414205H510 BẠC ĐẠN BI TÊ D4DD/D4DB Cái
183 41420T00030 BẠC ĐẠN BI TÊ (D4DD) Cái
184 4146045000 ĐẦU TRÂU HỘP SỐ Cái
185 416005A680 BẦU SẸC VÔ LY HỢP (CÓ XY LANH) Cái
186 416005H000-2 BẦU TRỢ LỰC + XYLANH LY HỢP CÁI Cái
187 4161058000 BẦU SẸC VÔ LY HỢP Cái
188 4161058001 BẦU SẸC VÔ LY HỢP (KHÔNG CÓ XY LANH) Cái
189 417005H000-2 XYLANH LY HỢP CON Cái
190 417005H100-2 XYLANH LY HỢP CON Cái
191 430005A631 HỘP SỐ TỔNG THÀNH Cái
192 430005A742 HỘP SỐ TỔNG THÀNH Cái
193 430005K400 HỘP SỐ Cái
194 4302145211 ĐUÔI CÁ TRONG HỘP SỐ D4AL Cái
195 430505H312 HỘP SỐ Cái
196 431115H010 VỎ HỘP SỐ CHÍNH Cái
197 43111T00030 VỎ HỘP SỐ CHÍNH Cái
198 43112T00010 LOA KÈN HỘP SỐ Cái
199 431505H000 NẮP ĐUÔI HỘP SỐ CHÍNH Cái
200 43150T00072 VỎ BÁNH ĐÀ (ĐẦU TRÂU MÁY) Cái
201 4315545000 PHỐT ĐUÔI CÁ HỘP SỐ Cái
202 43192T00010 PHỐT ĐUÔI CÁ HỘP SỐ Cái
203 4322045200 ĐẦU CƠ HỘP SỐ D4AL Cái
204 432205H020 ĐẦU CƠ HỘP SỐ Cái
205 4322545020 BẠC ĐẠN ĐẦU CƠ HỘP SỐ T/M-M3S5 Cái
206 4322645000 PHE BẠC ĐẠN ĐẦU CƠ Cái
207 4322745200 BẠC ĐẠN ĐŨA LÒNG CƠ Cái
208 432275H010 BẠC ĐẠN ĐŨA LÒNG CƠ Cái
209 4323145210 THƯỚC TẦNG TRÊN HỘP SỐ D4AL Cái
210 432315H010 THƯỚC TẦNG TRÊN HỘP SỐ T/M--M035S5 Cái
211 43231T00040 THƯỚC TẦNG TRÊN HỘP SỐ Cái
212 4324045201 NHÔNG SỐ 1 THƯỚC TẦNG TRÊN T/M-M3S5 Cái
213 43240P04010 BÁNH RĂNG SỐ 1 THƯỚC TẦNG TRÊN Cái
214 4324545000 LÔNG ĐỀN GIỮ NHÔNG SỐ 1 Cái
215 4325045250 NHÔNG SỐ 2 THƯỚC TẦNG TRÊN T/M-M3S5 Cái
216 4325545200 BẠC ĐẠN ĐŨA NHÔNG SỐ 1 THƯỚC TẦNG TRÊN Cái
217 432555H000 BẠC ĐẠN ĐŨA THƯỚC TẦNG TRÊN 4 Cái
218 4325645200 BẠC ĐẠN ĐŨA LÒNG CƠ D4AL Cái
219 4326045250 NHÔNG SỐ 3 THƯỚC TẦNG TRÊN T/M-M3S5 Cái
220 4326545200 BẠC ĐẠN ĐŨA NHÔNG SỐ 6 THƯỚC TẦNG TRÊN Cái
221 432655H000 BẠC ĐẠN ĐŨA THƯỚC TẦNG TRÊN 1 Cái
222 432675H000 BẠC ĐẠN ĐŨA THƯỚC TẦNG TRÊN 2 Cái
223 4328045210 NHÔNG SỐ 5 (BÁNH RĂNG: 21 RĂNG, ĐỒNG TỐC: 39 RĂNG)D4AL Cái
224 43280T00040 BÁNH RĂNG SỐ 4 THƯỚC TẦNG TRÊN Cái
225 4329045200 NHÔNG SỐ LÙI THƯỚC TẦNG TRÊN T/M-M3S5 Cái
226 43290P04010 BÁNH RĂNG SỐ LÙI Cái
227 4329545200 BẠC ĐẠN ĐŨA NHÔNG SỐ DE T/M-M3S5 Cái
228 432955H000 BẠC ĐẠN ĐŨA NHÔNG SỐ DE THƯỚC TẦNG TRÊN T/M--M035S5 Cái
229 433515H010 BỘ ĐỒNG TỐC SỐ 2 & 3 T/M-M3S5 Cái
230 433605H620 HÀM RĂNG VÀNG ĐỒNG TỐC SỐ 2 & 3 Cái
231 433605H640 ĐỒNG TỐC SỐ 2 & 3 (HÀM RĂNG VÀNG) Cái
232 4336145000 VÒNG NGOÀI ĐỒNG TỐC SỐ 2 & 3 Cái
233 433615H000 VÒNG NGOÀI ĐỒNG TỐC SỐ 2 & 3 (42R) D4AL Cái
234 433615H001 VÒNG NGOÀI ĐỒNG TỐC SỐ 2 & 3 Cái
235 4336245000 HÀM RĂNG VÀNG ĐỒNG TỐC SỐ 1 Cái
236 43362T00040 HÀM RĂNG VÀNG ĐỒNG TỐC SỐ 4 & 5 Cái
237 433705H000 HÀM RĂNG VÀNG ĐỒNG TỐC SỐ 3 Cái
238 4337445030 RUỘT ĐỒNG TỐC SỐ 2 & 3 Cái
239 433745H010 RUỘT ĐỒNG TỐC SỐ 1 & SỐ LÙI Cái
240 4337645000 RUỘT ĐỒNG TỐC SỐ 4-5 HỘP SỐ Cái
241 433765H010 NHÔNG SAN TRÔ SỐ 4 & 5 T/M-M035S5 Cái
242 43381P04020 VÒNG NGOÀI ĐỒNG TỐC SỐ 1 & SỐ LÙI Cái
243 4338245000 VÒNG NGOÀI ĐỒNG TỐC SỐ 4 & 5 (39 RĂNG) Cái
244 433825H010 VÒNG NGOÀI ĐỒNG TỐC SỐ 1 D4AL Cái
245 433825H011 ĐỒNG TỐC SỐ 1 & SỐ DE Cái
246 4338345000 BÁNH RĂNG RĂNG VÀNG ĐẦU CƠ HỘP SỐ Cái
247 4338345000A HÀM RĂNG VÀNG 4 & 5 T/M-M3S5 Cái
248 4338445000 KHÓA TRƯỢT ĐỒNG TỐC SỐ 4 & 5 T/M-M3S5 Cái
249 433845H001 CHÂN CHÓ (T/M--M035S5) Cái
250 4338645000 PHE LỚN GÀI BÁNH RĂNG HỘP SỐ (4 & 5) Cái
251 433865H000 LÒ XO ĐỒNG TỐC 4 & 5 (T/M-M3S5,M035S5) Cái
252 43389T00010 HÀM RĂNG VÀNG SỐ 1 & DE Cái
253 4341045211 THƯỚC TẦNG DƯỚI HỘP SỐ Cái
254 434105H020 THƯỚC TẦNG DƯỚI HỘP SỐ T/M--M035S5 Cái
255 43425P02510 BẠC ĐẠN THƯỚC TẦNG DƯỚI, TRƯỚC Cái
256 43425P03520 BẠC ĐẠN THƯỚC TẰNG DƯỚI TRƯỚC Cái
257 43425T04170 BẠC ĐẠN TRƯỚC, THƯỚC TẦNG DƯỚI Cái
258 4342645200 BẠC ĐẠN THƯỚC TẦNG DƯỚI 30207J Cái
259 4342645210 BẠC ĐẠN THƯỚC TẦNG DƯỚI 30207J Cái
260 434265H050 BẠC ĐẠN THƯỚC TẦNG DƯỚI, SAU Cái
261 43426T00030 BẠC ĐẠN THƯỚC TẦNG DƯỚI, SAU Cái
262 43460T00520 BỘ GÀI SỐ Cái
263 4352145000 CỐT BÁNH RĂNG TRUNG GIAN D4AL Cái
264 4353145000 NHÔNG CÔNG TƠ MÉT Cái
265 435315H000 NHÔNG CÔNG TƠ MÉT Cái
266 435315H300 BÁNH RĂNG BỊ ĐỘNG CÔNG TƠ MÉT Cái
267 435325H000 BÁNH RĂNG CHỦ ĐỘNG CÔNG TƠ MÉT Cái
268 4353445000 ỐNG LÓT BÁNH RĂNG CÔNG TƠ MÉT ỐNG TY Cái
269 43534T00020 CẢM BIẾN CÔNG TƠ MÉT Cái
270 43536T00030 CẢM BIẾN TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ Cái
271 436655H001 CẦN GÀI SỐ 4 & 5 Cái
272 437015A950 CẦN LỪA SỐ Cái
273 437015H000 TRỤC SANG SỐ Cái
274 437105A951 CẦN SỐ Cái
275 437105H003 CẦN SỐ Cái
276 437115H000 CỤC NẮM CẦN SỐ Cái
277 437275A001 KẸP GIỮ DÂY SỐ Cái
278 437405A010 DÂY SỐ (D4AF) Cái
279 437405A210 DÂY SỐ Cái
280 437425H000 ĐẦU RÔ TUYN DÂY LỪA Cái
281 437505A010 DÂY LỪA SỐ Cái
282 437505A210 DÂY LỪA SỐ Cái
283 437505A250 DÂY LỪA SỐ (D4DD) Cái
284 437505H102 DÂY LỪA SỐ Cái
285 4382066000 ĐẦU RÔ TUYN DÂY SỐ Cái
286 473754B000 CO NỐI BA NGÃ Cái
287 491005A600 LÁP DỌC SAU Cái
288 491005A610 LÁP DỌC SAU Cái
289 491005H310 LÁP DỌC ĐOẠN SAU FAW Cái
290 491005H500 LÁP DỌC TRƯỚC Cái
291 4912945200 BU LÔNG BẮT LÁP DỌC VÀ ĐUÔI CÁ CẦU SAU (FAW), (HMJC) Cái
292 4913145220 ĐẦU BẮT LÁP DỌC Cái
293 4917145220 VÒNG ĐỆM CHỮ THẬP LÁP DỌC HMJC Cái
294 492005A080 LÁP DỌC GIỮA (D4DD) Cái
295 492005A620 LÁP DỌC GIỮA Cái
296 493005A060 LÁP DỌC TRƯỚC Cái
297 497375700 Bấm ống hơi Cái
298 5170345200 BẠC ĐẠN BÁNH TRƯỚC, NGOÀI Cái
299 5175246022 MÔ DƯA BÁNH TRƯỚC Cái
300 517565K800 TÁN TẮC KÊ TRONG, TRÁI, PHẢI FAW Cái
301 5181245000 TÁN ĐẦU ĐÓT TRƯỚC Cái
302 5198545001 TÁN TẮC KÊ TRƯỚC, TRÁI Cái
303 519855H201 TÁN TẮC KÊ TRƯỚC, TRÁI Cái
304 5198645001 TÁN TẮC KÊ TRƯỚC, PHẢI Cái
305 521005A003 VỎ CẦU SAU (D4DD) Cái
306 521005A020 VỎ CẦU SAU Cái
307 521005H300 VỎ CẦU SAU Cái
308 521005K800 VỎ CẦU SAU (FAW) FAW Cái
309 526115H100 LÁP NGANG CẦU SAU Cái
310 526115K800 LÁP NGANG, TRÁI FAW Cái
311 526125K800 LÁP NGANG, PHẢI FAW Cái
312 5270145000 BẠC ĐẠN BÁNH SAU TRONG (30212J) (HMJC) Cái
313 527015K800 BẠC ĐẠN BÁNH SAU, TRONG (FAW) 32214 Cái
314 5270345000 BẠC ĐẠN BÁNH SAU NGOÀI (30211J) Cái
315 5270345010 BẠC ĐẠN BÁNH SAU, NGOÀI Cái
316 527035K800 BẠC ĐẠN BÁNH SAU, NGOÀI 33113X2 Cái
317 527525K800 MÔ DƯA BÁNH SAU Cái
318 527615K800 TAM BUA BÁNH SAU FAW Cái
319 527755K800 CỐT TẮC KÊ SAU FAW Cái
320 527757F300 Tắc kê bánh sau trái Cái
321 528205K800 PHỐT BÁNH SAU, NGOÀI FAW Cái
322 5291045002 MÂM BÁNH XE Cái
323 529105H010 MÂM BÁNH XE (5 LỖ, MÀU ĐEN, MODEL CŨ) (5 LỖ) (MÀU ĐEN) (MODEL CŨ) Cái
324 529405A100 CHỤP MÂM TRƯỚC, SAU Cái
325 529475A100 LÔ GÔ CHỤP MÂM Cái
326 530005A600 RUỘT CẦU SAU Cái
327 530005K800 RUỘT CẦU SAU FAW Cái
328 5311045230 VỎ VI SAI CẦU SAU Cái
329 531105H000 VỎ VI SAI CẦU SAU HMJC Cái
330 531105K800 VỎ VI SAI CẦU SAU FAW Cái
331 532105A600 BỘ CÙI DĨA CẦU SAU Cái
332 532105K800 BỘ CÙI DĨA CẦU SAU FAW Cái
333 533105H000 BẠC ĐẠN ĐẦU CÙI THƠM HMJC Cái
334 533105K800 BẠC ĐẠN ĐẦU CÙI THƠM FAW Cái
335 533205K800 BẠC ĐẠN CÙI THƠM ĐẦU NỐI LÁP DỌC, TRONG FAW Cái
336 533305K800 BẠC ĐẠN CÙI THƠM ĐẦU NỐI LÁP DỌC, NGOÀI FAW Cái
337 533525K800 PHỐT CÙI THƠM FAW Cái
338 533605K800 ĐUÔI CÁ CẦU SAU FAW Cái
339 5341045230 VỎ VI SAI CẦU SAU Cái
340 534105H000 VỎ VI SAI CẦU SAU Cái
341 534105K800 VỎ VI SAI CẦU SAU FAW Cái
342 535105H100 BÁNH RĂNG HÀNH TINH & BÁNH RĂNG HỘ TINH Cái
343 535115H000 BÁNH RĂNG HỘ TINH Cái
344 535115K800 BÁNH RĂNG HỘ TINH FAW Cái
345 535125H000 NHÔNG HÀNH TINH Cái
346 535125K800 BÁNH RĂNG HÀNH TINH FAW Cái
347 535185K800 CHỮ THẬP VI SAI CẦU FAW Cái
348 5352211100 BẠC ĐẠN BÁNH TRƯỚC, NGOÀI 53522-11100D4DB/D4DD Cái
349 5361045000 BẠC ĐẠN VI SAI Cái
350 5361045010 BẠC ĐẠN VI SAI CẦU SAU, TRÁI, PHẢI Cái
351 536105K800 BẠC ĐẠN VI SAI FAW Cái
352 541005A400 NHÍP TRƯỚC (BỘ) Cái
353 541005K000 NHÍP TRƯỚC, TRÁI Cái
354 541005K500 NHÍP TRƯỚC, TRÁI Cái
355 541005K501 NHÍP TRƯỚC, TRÁI (BỘ) Cái
356 541105K000 NHÍP TRƯỚC, PHẢI Cái
357 541105K001 NHÍP TRƯỚC, PHẢI Cái
358 541105K500 NHÍP TRƯỚC, PHẢI Cái
359 541105K501 NHÍP TRƯỚC, PHẢI (BỘ) Cái
360 5414645000-2 CAO SU ẮC NHÍP TRƯỚC & SAU Cái
361 541465A300 CAO SU ẮC NHÍP ĐÔI Cái
362 541485A300 CAO SU NHÍP TRƯỚC Cái
363 541485H050-2 CAO SU NHÍP CÓ BỌC SẮT (SIN LỐC) Cái
364 542205H650 BÁT NHÍP TRƯỚC, TRÁI Cái
365 542215H650 BÁT NHÍP TRƯỚC, PHẢI Cái
366 5422362000 CHỐT ẮC NHÍP TRƯỚC, PHẢI Cái
367 542245A300 ẮC NHÍP TRƯỚC Cái
368 5422462001 CHỐT ẮC NHÍP TRƯỚC, TRÁI Cái
369 542255A200 BU LÔNG U QUANG NHÍP TRƯỚC Cái
370 542265A200 BU LÔNG U QUANG NHÍP TRƯỚC Cái
371 542295K000 ĐAI ỐC U NHÍP TRƯỚC Cái
372 5423046050 ẮC NHÍP TRƯỚC, SAU Cái
373 542405H001 CAO SU GỐI NHÍP TRƯỚC Cái
374 542705A000 CAO SU GỐI NHÍP TRƯỚC Cái
375 543005A200 PHUỘC NHÚN TRƯỚC Cái
376 543005A510 PHUỘC NHÚN TRƯỚC Cái
377 543005K001 PHUỘC NHÚN TRƯỚC Cái
378 5431144000-2 CAO SU ĐẦU PHUỘC NHÚN TRƯỚC&SAU Cái
379 543935A300 BU LÔNG LẮP PHUỘC NHÚN TRƯỚC Cái
380 551005A400 NHÍP SAU (BỘ) Cái
381 5514175800 Rùi nhíp sau Cái
382 552255A200 BU LÔNG U QUANG NHÍP SAU Cái
383 552705A000 CAO SU GỐI NHÍP SAU Cái
384 552705H001 CAO SU GỐI NHÍP SAU, PHÍA SAU Cái
385 553005H000 PHUỘC NHÚN SAU Cái
386 553005K001 PHUỘC NHÚN SAU Cái
387 557705A300 THANH ỔN ĐỊNH NGANG Cái
388 557725A000 CAO SU THANH ỔN ĐỊNH Cái
389 557885A000 CAO SU THANH ỔN ĐỊNH NGANG GIỮA Cái
390 557915A300 THANH GIẰNG ỔN ĐỊNH NGANG Cái
391 561105K000 VÔ LĂNG TAY LÁI (KHÔNG NẮP NHẬN KÈN) Cái
392 561505H000TH NẮP NHẬN KÈN Cái
393 562205H000TH TAY KHÓA TRỤC LÁI Cái
394 562215H000 TAY LẬT NHỰA TRỤC LÁI Cái
395 562215H000TH TAY LẬT NHỰA TRỤC LÁI Cái
396 562628D000 CAO SU CHỤP BỤI TRỤC TAY LÁI Cái
397 5629245001TH ỐP CHÂN TRỤC LÁI Cái
398 563005A003 TRỤC TAY LÁI Cái
399 563005A600 TRỤC TAY LÁI Cái
400 563005H800 TRỤC TAY LÁI (ĐỜI 1998) Cái
401 563005H806 TRỤC TAY LÁI (ĐỜI 2010) Cái
402 563605A001 TRỤC TAY LÁI, DƯỚI Cái
403 563605H002 KHỚP NỐI TRỤC TAY LÁI VỚI BÓT TAY LÁI Cái
404 5671445200 ĐẦU ĐÓT DÍ TRƯỚC, TRÁI Cái
405 567255H000 THANH DẪN HƯỚNG ĐẦU DÍ Cái
406 5675045100-2 Bạc đạn Cái
407 5681058000 BA ĐỜ XÔNG DỌC (CÓ RÔ TUYN) Cái
408 568105A001 BA ĐỜ XÔNG DỌC (CÓ RÔ TUYN) Cái
409 568705A001 BA ĐỜ XÔNG NGANG (CÓ RÔ TUYN) Cái
410 568705A002 BA ĐỜ XÔNG NGANG (CÓ RÔ TUYN) Cái
411 568715A000 BA ĐỜ XÔNG NGANG (KHÔNG RÔ TUYN) Cái
412 568805A000-2 ĐẦU RO TYUN ĐÒN LÁI NGANG, TRÁI Cái
413 568905A000-2 ĐẦU RO TYUN ĐÒN LÁI NGANG, PHẢI Cái
414 571005H101 BƠM TRỢ LỰC TAY LÁI Cái
415 571855H000-2 BÁNH RĂNG DẪN ĐỘNG BƠM TRỢ LỰC TAY LÁI Cái
416 575355H010 ỐNG DẦU TỪ BÓT LÁI VỀ BÌNH DẦU TRỢ LỰC LÁI Cái
417 576005A002 BÓT TAY LÁI Cái
418 576005A003 BÓT TAY LÁI Cái
419 576005A010 BÓT TAY LÁI Cái
420 576005A210 BÓT TAY LÁI Cái
421 576385H010 BỘ SIU BÓT TAY LÁI Cái
422 578005A001 BÌNH DẦU TRỢ LỰC TAY LÁI Cái
423 578005A400 BÌNH DẦU TRỢ LỰC TAY LÁI Cái
424 578005L250 BÌNH DẦU TRỢ LỰC TAY LÁI Cái
425 581015HA30 CÀNG BỐ THẮNG ĐĨA TRƯỚC Cái
426 581305K000 XY LANH THẮNG BÁNH TRƯỚC, TRÁI Cái
427 581405K000 CÀNG BỐ THẮNG SAU Cái
428 581405K500 CÀNG BỐ THẮNG BÁNH SAU, TRƯỚC Cái
429 5814445A60 BỐ THẮNG BÁNH TRƯỚC, SAU Cái
430 5814445A70 BỐ THẮNG BÁNH SAU Cái
431 581605K800 DỪNG THẮNG BÁNH TRƯỚC, TRÁI Cái
432 5818645000 LÒ XO HỒI VỊ THẮNG TRƯỚC Cái
433 582205K000 XY LANH THẮNG BÁNH TRƯỚC, TRÁI FAW Cái
434 582305K000 XY LANH THẮNG BÁNH TRƯỚC, PHẢI FAW Cái
435 582605K800 DỪNG THẮNG BÁNH TRƯỚC, PHẢI Cái
436 5830145A00 SIU LÀM KÍN XY LANH THẮNG TRƯỚC Cái
437 5830145A11-2 BỘ CÚP BEN XY LANH THẮNG SAU Cái
438 583015KA00 CÚP BEN XY LANH THẮNG BÁNH SAU Cái
439 5830545A31 CÀNG BỐ THẮNG BÁNH SAU Cái
440 583055KA20 CÀNG + BỐ THẮNG SAU, TRƯỚC Cái
441 585015HA00-2 BỘ CÚP BEN XY LANH THẮNG CÁI Cái
442 585105H000 BÌNH DẦU THẮNG Cái
443 5851345000 NẮP ĐẬY BÌNH DẦU LY HỢP Cái
444 585205H001 BÁT SẮT BẮT BÌNH DẦU THẮNG Cái
445 585315H003 ÔNG DẦU TỪ BÌNH ĐẾN XY LANH THẮNG TRÊN Cái
446 585335H003 ÔNG DẦU TỪ BÌNH ĐẾN XY LANH LY HỢP TRÊN Cái
447 5861045022 BẦU SẸC VÔ THẮNG (KHÔNG XY LANH) Cái
448 586105L000 BẦU SẸC VÔ THẮNG (KHÔNG XY LANH) Cái
449 586205H000 XY LANH THẮNG CÁI (KHÔNG ABS) (30.15) Cái
450 5881345001 ỐNG DẦU THẮNG BÁNH TRƯỚC Cái
451 592105A701 BẦU HƠI CHÂN KHÔNG Cái
452 592105H000 BÌNH CHỨA HƠI THẮNG Cái
453 593008D000 CÓC ĐẠP THẮNG (TỔNG PHANH) Cái
454 596705H051 VAN ĐIỆN TỪ CÚP BÔ Cái
455 596705H600 VAN 1 CHIỀU BƠM CHÂN KHÔNG Cái
456 596705K540 Vỏ dàn sưởi nhập từ NM ĐT (Mã số : 596705K540) Cái
457 597105A000 CẦN THẮNG TAY Cái
458 597215A000 CHỤP BỤI CẦN THẮNG TAY Cái
459 59750UD000 DÂY GÀI BƠM BEN Cái
460 5981045060 DỪNG + BỐ THẮNG TAY Cái
461 598105A011 BỘ THẮNG TAY (DỪNG + CÀNG BỐ) Cái
462 598105H011 DỪNG THẮNG + CÀNG BỐ THẮNG TAY Cái
463 5982245060 CÀNG BỐ THẮNG TAY Cái
464 5982245A60-2 BỐ THẮNG TAY Cái
465 598225HA20-2 BỐ THẮNG TAY Cái
466 598415H000 TAM BUA THẮNG TAY Cái
467 599105A001 DÂY THẮNG TAY Cái
468 599105A101 DÂY THẮNG TAY (D4DD) Cái
469 599105H000-2 CÁP THẮNG TAY Cái
470 625597D000 ĐAI ỐC 14 Cái
471 64310DS031 BƠM BEN Cái
472 643335H002 TRỤ CHÂN CABIN, TRÁI Cái
473 643345H001 TRỤ CHÂN CABIN, PHẢI Cái
474 643345H002 TRỤ CHÂN CABIN, PHẢI Cái
475 6446145000 NÚT NHẬN SÀN CABIN Cái
476 659105H000 TẤM CÁCH NHIỆT ĐỘNG CƠ, TRÁI Cái
477 659115H000 CHẮN BÙN ĐỘNG CƠ TRÊN, TRÁI Cái
478 659205H000 TẤM CÁCH NHIỆT ĐỘNG CƠ, PHẢI Cái
479 659215A400 TẤM CÁCH NHIỆT THÂN XE Cái
480 659215H000 CHẮN BÙN ĐỘNG CƠ TRÊN, PHẢI Cái
481 659245A000 TẤM CÁCH NHIỆT THÂN XE, TRÁI Cái
482 659255A000 TẤM CÁCH NHIỆT THÂN XE, PHẢI Cái
483 659305K002 TẤM CÁCH NHIỆT ĐỘNG CƠ D4DB Cái
484 659605H200 CHẮN BÙN ĐỘNG CƠ, PHẢI Cái
485 668105A100 TẤM CÁCH NHIỆT ĐỘNG CƠ Cái
486 6681758000 TẤM CÁCH NHIỆT HẦM MÁY Cái
487 6682858000 ROONG NẮP HẦM MÁY Cái
488 711115A400 TẤM TÔN TRÊN KÍNH CHẮN GIÓ TRƯỚC Cái
489 711205A050 KHUNG XƯƠNG TRONG MẶT ĐẦU BẮT GIÀN CHUYỀN GẠT NƯỚC Cái
490 7121058000 XƯƠNG ỐP TRONG CỬA TÀI XẾ Cái
491 712105A002 KHUNG XƯỞNG CỬA TÀI Cái
492 712305A002 TRỤ XƯƠNG TRONG KÍNH CHẮN GIÓ, TRÁI Cái
493 712405A002 TRỤ XƯƠNG TRONG KÍNH CHẮN GIÓ, PHẢI Cái
494 712505A003 ỐP TRỤ KÍNH BÊN TRONG TRƯỚC, TRÁI Cái
495 7125958000 XƯƠNG ỐP TRỤ KÍNH CHẮN GIÓ NGOÀI Cái
496 712595A002 TRỤ XƯƠNG NGOÀI KÍNH CHẮN GIÓ, PHẢI Cái
497 712725A001 THANH NGANG KHUNG ĐẦU XE, TRÁI TRONG Cái
498 712805A000 THANH SẮT VIỀN KHUNG KÍNH, TRÁI Cái
499 713505H003 THANH ĐỠ TRƯỚC MUI Cái
500 714105A050 ĐÁY SÀN CABIN Cái
501 714355A002 BÁT BÁT DÈ TRƯỚC TRÁI Cái
502 714375A000 BÁT SẮT HÔNG ĐÁY SÀN, TRÁI Cái
503 715145K500 TẤM LAM MẶT ĐẦU (NẸP SẮT CABÔ) Cái
504 721105H001 ỐP HÔNG CABIN, TRÁI Cái
505 721825H003 ỐP BÀN ĐẠP LÊN XUỐNG CABIN, TRONG, TRÁI BẰNG SẮT Cái
506 721925H002 ỐP BÀN ĐẠP LÊN XUỐNG CABIN, TRONG, PHẢI BẰNG SẮT Cái
507 7228158000 BÁT BẮT MẢNG HÔNG SAU, TRÁI Cái
508 725015A004 ỐP VÈ SẮT BÁNH TRƯỚC, TRÁI Cái
509 725025A004 ỐP VÈ HÔNG TRƯỚC, PHẢI Cái
510 725035A103 ỐP HÔNG DÈ SAU, TRÁI Cái
511 725045A103 ỐP HÔNG DÈ SAU, PHẢI Cái
512 725505A000 NẮP CHE NẮP THÙNG DẦU Cái
513 725605A000 NẮP THĂM NHỚT Cái
514 731205A002 ỐP GÓC SAU NGOÀI, TRÁI Cái
515 731305A102 ỐP GÓC SAU NGOÀI, PHẢI Cái
516 731405A002 ỐP TRỤ SAU GÓC TRONG, TRÁI Cái
517 731505A002 ỐP TRỤ SAU GÓC TRONG, PHẢI Cái
518 731705A002 ỐP GÓC SAU TRÊN TRONG, TRÁI Cái
519 731805A002 ỐP GÓC SAU TRÊN TRONG, PHẢI Cái
520 731905A102 ỐP TRONG THANH NGANG SAU Cái
521 732105A002 ỐP NGOÀI THANH NGANG SAU Cái
522 741515A001 BÁT SẮT TRẦN XE Cái
523 750035H000 VỎ CÁNH CỬA, TRÁI Cái
524 750035H500-2 BỘ CỬA TRƯỚC, TRÁI Cái
525 750045H000 VỎ CÁNH CỬA, PHẢI (KHÔNG CÓ CHỖ LẮP GƯƠNG CHIẾU HẬU) Cái
526 751005A002 CỬA TÀI XẾ Cái
527 751005A102 VỎ CÁNH CỬA TRƯỚC, TRÁI Cái
528 751205A101 VỎ CÁNH CỬA TRƯỚC, TRÁI Cái
529 751305A000 BẢN LỀ CỬA DƯỚI, TRÁI Cái
530 751405A000 BẢN LỀ CỬA TRÊN, TRÁI Cái
531 7518088100 Ổ KHÓA NGẬM NẮP CỐP SAU Cái
532 757205A102 BƠM ĐÓNG MỞ CỬA Cái
533 757205A102-2 BEN ĐiỆN ĐiỀU KHIỂN MỞ CỬA LÊN XuỐNG Cái
534 765105A002 TẤM TÔN LƯỚI TRƯỚC KÉT GIÓ LẠNH Cái
535 769205A000 NẮP CỐP SAU Cái
536 7692346001 CÂY CHỐT KHÓA SAU Cái
537 769505A000 ỐP NHỰA CHE ĐÈN BIỂN SỐ TRÊN CỐP SAU Cái
538 769615A002 ROONG ĐỆM CỐP SAU Cái
539 769625A001 NẸP TÁP PI CỐP SAU Cái
540 769685A000 CAO SU ĐIỆM CỐP SAU Cái
541 776588A100 TAY NHỰA MỞ NẮP KHÓA THÙNG DẦU Cái
542 7810088002 CỬA THÔNG GIÓ TRẦN XE Cái
543 7818188000 ROONG NẮP CỬA GIÓ TRẦN XE Cái
544 781818C000 ROONG CỬA THÔNG GIÓ MUI XE Cái
545 7949155001 CỬA GIÓ MÁY LẠNH TÀI XÊ Cái
546 811015H703 TÁP PI CỬA, TRÁI Cái
547 811025H907 TÁP PI CỬA, PHẢI Cái
548 811115H001TH TÁP PI CỬA, TRÁI Cái
549 811135A001 RAY CHẠY KÍNH CỬA TRƯỚC, TRÁI Cái
550 811205A000 KHUNG KÍNH CỬA LÙA TRƯỚC, TRÁI Cái
551 811215H001TH TÁP PI CỬA, PHẢI Cái
552 8113058100 ROONG NHẬN GIỚI HẠN CỬA Cái
553 811305A000 ROONG ĐỆM GIỮA 02 KÍNH LÙA TÀI XẾ Cái
554 811455A000 ROONG DƯỚI VỎ CÁNH CỬA Cái
555 811505A000TH TÁP PI CỬA TRƯỚC, TRÁI Cái
556 811525A000TH TAY NẮM CỬA TRƯỚC, TRÁI Cái
557 811535A000TH ỐP NHỰA DƯỚI TÁP PI CỬA TRƯỚC, TRÁI Cái
558 811555A000TH ROONG NHẬN TAY NẮM TAPPI CỬA TÀI LỚN Cái
559 811565A000TH ROONG NHẬN TAY NẮM TAPPI CỬA TÀI NHỎ Cái
560 811605A001 ROONG KHUNG KÍNH CỬA, TRÁI Cái
561 811655A000 ROONG VIỀN CÁNH CỬA, TRÁI Cái
562 811705A000 ROONG KÍNH CỬA DƯỚI, TRÁI Cái
563 811755A000 ROONG KÍNH CHẾT TRÊN CỬA TÀI Cái
564 8117834000 CHỐT NHỰA GIỮ CÂY CHỐNG CABÔ Cái
565 811805A000 ROONG KÍNH CỬA TÀI XẾ Cái
566 811855A000 ROONG VIỀN CÁNH CỬA LOẠI NHỎ CỬA TÀI Cái
567 8119933000 PHE CÀI Cái
568 812105H001AX TAY NẮM CỬA TRONG, TRÁI Cái
569 812205H001AX TAY NẮM CỬA TRONG, PHẢI Cái
570 8125921000 KHE NẸP KHÓA CỐP SAU Cái
571 812955H001 MIẾNG DÁN LỚN Cái
572 813105A001 Ổ NGẬM KHÓA CỬA TRƯỚC Cái
573 813115A000 TAY KHÓA CỐP, TRÁI Cái
574 813125A000 TAY KHÓA SAU Cái
575 8135031001 BÁT KẸP KHÓA NGẬM CỐP SAU Cái
576 8135533000 CHÊM BẰNG SÁT Cái
577 813604A000 GHẾT CỬA TRƯỚC Cái
578 813705A000 CHỐT BÁO GÀI KHÓA CỬA Cái
579 8137528000 NÚT NHẬN GIỮ THANH CHUYỀN KHÓA CỬA Cái
580 8141083410 TAY KHÓA KÍNH TRƯỚC CỬA SỐ 1 SAU CỬA TÀI XẾ Cái
581 8142083410 TAY KHÓA KÍNH CỬA LÙA SỐ 1, TRÁI Cái
582 814774A000 VÍT 6 LY Cái
583 815155H000 NẸP KÍNH CỬA TRÁI Cái
584 815335H000 PHE GÀI KÍNH CỬA Cái
585 815605H001 ỐP TAM GIÁC CỬA, TRÁI Cái
586 815705H001 TAM GIÁC CỬA, PHẢI Cái
587 817135A101 ROONG TRONG CỬA HÀNH KHÁCH Cái
588 817145A120 ROONG GIỮA CỬA LÊN XUỐNG Cái
589 817155A101 ROONG NGOÀI CỬA HÀNH KHÁCH Cái
590 817165A100 NẸP KẸP PHÍA ĐẦU TRÊN CỬA Cái
591 817175A100 NẸP TRÊN ĐẦU CỬA Cái
592 817185A103 ROONG KÍNH CỬA LÊN XUỐNG Cái
593 817215A100 ROONG NGANG TRÊN CỬA HÀNH KHÁCH Cái
594 817215A101 ROONG NGANG TRÊN CỬA HÀNH KHÁCH (MODEL MỚI) Cái
595 817415A100 THANH DẪN CỬA Cái
596 817425A100 THANH DẪN CỬA Cái
597 817795A000 ROONG ĐỆM TẠI GÓC RÃNH CHẠY KÍNH Cái
598 8190146003 Ổ KHÓA NẮP CỐP SAU Cái
599 819015K300 BỘ CHÌA KHÓA ĐỀ Cái
600 819115A400 BỘ KHÓA TOÀN BỘ XE Cái
601 819305AA00 Ổ KHÓA CỬA SAU Cái
602 819305AA01 Ổ KHÓA NẮP CỐP SAU Cái
603 819405AA00 Ổ KHÓA CỬA TRƯỚC Cái
604 819605AA00 Ổ KHÓA CỬA GIỮA Cái
605 819705AA00 Ổ KHÓA THÙNG DẦU Cái
606 819965H000-2 PHÔI CHÌA KHÓA Cái
607 821105H001 ROONG KHUNG CỬA, PHẢI Cái
608 821455H001 ROONG CỬA NGOÀI, TRÁI, PHẢI Cái
609 821505H003 ROONG KHUNG CỬA DƯỚI, PHẢI Cái
610 821605H003 ROONG KHUNG CỬA DƯỚI Cái
611 821805H003 LÔNG NHEO CỬA NGOÀI, PHẢI Cái
612 822515H000 NẸP DƯỚI CỬA, TRÁI Cái
613 823115H001 CHÉN BẮT TAY MỞ CỬA NGOÀI, TRÁI Cái
614 8231533020 PHE KẸP Cái
615 823205H000TH TAY MỞ CỬA TRONG, PHẢI Cái
616 823215H001 TAY NẮM CỬA GẦN CÔNG TẮC BẤM KÍNH, PHẢI Cái
617 823305H001 TAY MỞ CỬA NGOÀI, TRÁI Cái
618 823305H002-2 TAY NẮM CỬA NGOÀI TRÁI Cái
619 823405H001 TAY MỞ CỬA NGOÀI, PHẢI Cái
620 823405H002-2 TAY NẮM CỬA NGOÀI PHẢI Cái
621 8235502000 NÚT NHẬN Cái
622 8242434010 VÍT XOẮN 6 LY Cái
623 8261027001 TAY MỞ CỬA TRONG TRƯỚC Cái
624 8261127001 CHÉN TAY MỞ CỬA TRONG, TRƯỚC Cái
625 8263022001TH TAY QUAY KÍNH CỬA TRƯỚC Cái
626 8265034001 TAY MỞ CỬA NGOÀI TRƯỚC Cái
627 8267433100 ĐẾ TAY NẮM CỬA TRONG TÀI XẾ Cái
628 827105K002 GÒ MÁ, TRÁI (MODEL 2014) Cái
629 827205K003 GÒ MÁ, PHẢI (MODEL 2014) Cái
630 829215A100TH BÀN LÓT CHÂN BƯỚC LÊN TÀI XẾ Cái
631 831105K002 TÁP PI SÀN Cái
632 8312058000 TÁP PI SÀN TÀI XẾ Cái
633 8313058000 TÁP PI SÀN NẮP CA BÔ Cái
634 8313558000 TÁP PI SÀN VIỀN NẮP CA BÔ Cái
635 831415A000 TÁP PI SÀN LÒNG DÈ Cái
636 831645A101 NẸP VIỀN LỒNG DÈ Cái
637 831715A101 NẸP VIỀN NẮP CABÔ Cái
638 831725A000 NẸP SÀN CABIN, TRÁI Cái
639 831735A000 NẸP SÀN CABIN, PHẢI Cái
640 831765A101 NẸP TÁP PI SÀN BÊN CỬA TÀI Cái
641 8319058000TH CHỤP BỤI CẦN SỐ Cái
642 831905A100 NẮP HỘP CỐP Cái
643 8319158000 ỐP NHỰA CẦN SỐ (MODEL MỚI) Cái
644 831915A000 ỐP CẦN SỐ Cái
645 831915A100 ỐP NHỰA CẦN SỐ Cái
646 831955A000 ĐẾ HỘP CỐP Cái
647 832105A200TH NẮP ĐẬY BÌNH ĐIỆN Cái
648 832165A100 ROONG NẮP THĂM BÌNH ẮC QUY Cái
649 832175A100 ROONG NẮP THĂM THÙNG DẦU Cái
650 832215A100TH ĐỆM NẮP ĐẬY BÌNH ĐIỆN Cái
651 832615A101 NẮP THĂM THÙNG DẦU Cái
652 833205H001TH CAO SU CHỤP BỤI CẦN SỐ Cái
653 833305H050 CHỤP BỤI CẦN SỐ Cái
654 833705H001TH ỐP MŨ CẦN THẮNG TAY (CABIN RỘNG) Cái
655 834115A100TH ỐP NHỰA TRỤ KÍNH, TRÁI Cái
656 834115A110TH ỐP TRỤ KÍNH CHẮN GIÓ, TRÁI Cái
657 834125A110TH ỐP TRỤ KÍNH CHẮN GIÓ, PHẢI Cái
658 834215A101TH ỐP TRỤ ĐỨNG TẤM KÍNH SỐ 01, TRÁI DƯỚI Cái
659 834225A101TH ỐP TRỤ ĐỨNG TẤM KÍNH SỐ 01, TRÁI TRÊN Cái
660 834315A101TH ỐP NHỰA TRỤ TRƯỚC CỬA LN XUỐNG Cái
661 834325A102TH ỐP NHỰA TRỤ SAU CỬA LN XUỐNG Cái
662 834515A101TH ỐP MŨ TRỤ HÔNG SAU, TRÁI Cái
663 834525A101TH ỐP MŨ TRỤ HÔNG SAU, PHẢI Cái
664 834935H000 NÚT NHẬN TÁP PI SÀN Cái
665 834935H000TH NÚT NHẬN TÁP PI SÀN Cái
666 835105A105IA TÁP PI HÔNG SỐ 01 TỪ TRƯỚC RA SAU, TRÁI Cái
667 835115A100 TÁP PI CỬA HÀNH KHÁCH Cái
668 835315A100TH ỐP NGANG KHUNG KÍNH SỐ 1, TRÁI Cái
669 835325A100TH TÁP PI ỐP NGANG TRÊN KHUNG KÍNH SỐ 1, PHẢI Cái
670 835408D100 BÚA THOÁT HIỂM Cái
671 835615A100TH ỐP MŨ TRỤ KHOAN HẦM HÀNG LÝ, TRÁI Cái
672 835615A102TH ỐP MŨ TRỤ KHOAN HẦM HÀNG LÝ, TRÁI (MODEL CŨ: Z835615A100TH) Cái
673 835615A120TH ỐP NHỰA SAU TRONG, PHẢI, TRÁI Cái
674 835625A100TH ỐP MŨ TRỤ KHOAN HẦM HÀNG LÝ, PHẢI Cái
675 835625A102TH ỐP TÁP PI SAU HÔNG, PHẢI HẦM HÀNH LÝ Cái
676 835715A100TH ỐP NHỰA TRỤ KÍNH TRƯƠC, TRÁI Cái
677 835725A100 ỐP NHỰA TRỤ KÍNH GIỮA Cái
678 835725A100TH ỐP NHỰA TRỤ KÍNH TRƯƠC, PHẢI Cái
679 835815A000 NẸP NGANG TÁP BI HÔNG SỐ 01 TỪ TRƯỚC RA SAU, PHẢI Cái
680 835835A100 ỐP TRÊN NGANG KHUNG KÍNH CỬA SỐ 1, PHẢI Cái
681 835845A101 ỐP TRỤ KÍNH HÔNG NGANG SAU Cái
682 835855A101 ỐP TRỤ KÍNH HÔNG NGANG TRƯỚC Cái
683 835938A100 NÚT NHẬN LA PHÔNG Cái
684 836115A151 TÁP PI LA PHÔNG, TRƯỚC Cái
685 836115A151IA TÁP PI LA PHÔNG ĐẦU, TRƯỚC Cái
686 836115A250IA TÁP PI LA PHÔNG ĐẦU CABIN, ĐOẠN TRƯỚC Cái
687 836155A163 TÁP PI LA PHÔNG ĐẦU, SAU Cái
688 836155A251IA TÁP PI LA PHÔNG ĐẦU PHÍA SAU Cái
689 836215A111IA TÁP PI LA SAU (LA PHÔNG TRẦN SAU XE) Cái
690 836215A250IA LA PHÔNG TRẦN ĐẦU XE, SAU Cái
691 837115A123IA TÁP PI LA PHÔNG, GIỮA TRƯỚC Cái
692 837135A121IA TÁP PI LA PHÔNG, GIỮA Cái
693 837145A121IA TÁP PI LA PHÔNG, GIỮA SAU Cái
694 8377155003IA ỐP NHỰA VIỀN QUẠT TRẦN Cái
695 837725A110 NÚT NHẬN TÁP PI LA PHÔNG Cái
696 841134B000 NẸP TÁP PI SÀN, TRÁI Cái
697 8414734000 NÚT NHẬN CU ROANG CA BÔ Cái
698 8421992110 ROONG ĐỆM CỬA HÀNH KHÁCH Cái
699 8422586370 BÁT ĐỆM GIỚI HẠN TRÊN CỬA LÊN XUỐNG Cái
700 842805A000 BÁT CHÂN BẮT TAY NẮM SAU GHẾ TÀI Cái
701 8428186370 BÁT TAY NẮM CỬA HÀNH KHÁCH Cái
702 8434943000LG NÚT NHẬN TÁP PI SÀN Cái
703 8444344000TH NÚT NHẬN TAY NẮM ÁP TRỤ (60/30) Cái
704 844915A110 NẸP RÈM MÀN SAU Cái
705 847005A005 KHUNG TÁP LÔ Cái
706 847005K500TH KHUNG TÁP LÔ Cái
707 847015A002 VỎ KHUNG TÁP LÔ Cái
708 847015A002TH KHUNG TÁP LÔ (VỎ) Cái
709 847055H000 NẮP BÌNH DẦU THẮNG Cái
710 847055H000TH NẮP BÌNH DẦU THẮNG TRÊN TÁP LÔ Cái
711 847105H000 CUA ROONG ĐỒNG HỒ TÁP LÔ CÓ Ổ GIÓ Ở HAI BÊN Cái
712 847195H000 NÚT NHẬN CU ROANG ĐỒNG HỒ Cái
713 847215H001 HỘP CỐP TRONG KHUNG TÁP LÔ Cái
714 8474234000 HỘC BỎ BĂNG ĐĨA Cái
715 847555H000 MÓC KHÓA TÁP LÔ Cái
716 847605A000TH ỐP TÁP LÔ DƯỚI, PHẢI Cái
717 847625L000TH ỐP TRÊN TẤM DỪNG TÁP LÔ 1 Cái
718 847635H000 ỐP TRÊN TẤM DỪNG TÁP LÔ 2 Cái
719 847635H000TH ỐP TRÊN TẤM DỪNG TÁP LÔ 2 Cái
720 8476758000 BÁT BẮT PHÍA TRƯỚC KHUNG XƯƠNG TÁP LÔ Cái
721 847755H000 BẢN LỀ CỐP TÁP LÔ Cái
722 847805H001TH KHAY GẠT TÀN THUỐC Cái
723 847915A000TH TẤM ỐP BÊN TẤM DỪNG TÁP LÔ Cái
724 851105A200 GƯƠNG CHIẾU HẬU TRONG CABIN Cái
725 851105A210 GƯƠNG CHIẾU HẬU TRONG XE Cái
726 852105A101IA CHE NẮNG, TRÁI Cái
727 852205A101IA CHE NẮNG TRƯỚC RH Cái
728 852205A202IA CHE NẮNG, PHẢI Cái
729 8532643300 NÚT NHẬN TÁP PI LA PHÔNG Cái
730 8532643300AR NÚT NHẬN LA PHÔNG Cái
731 8532643300IA NÚT NHẬN LA PHÔNG MÀU NÂU Cái
732 8532643300LF NÚT NHẬN LA PHÔNG MÀU ĐEN Cái
733 8583922000 PHE KẸP RON KÍNH Cái
734 8591522400 NÚT NHỰA GIỮ CÂY CHỐNG CA BÔ Cái
735 8591573000 NÚT NHẬN TRẮNG Cái
736 861115H000-2 KÍNH CHẮN GIÓ TRƯỚC Cái
737 861125H002-2 GIOĂNG KÍNH CHẮN GIÓ Cái
738 861215A101 ROONG KÍNH CHẮN GIÓ Cái
739 8615522000 NÚT NHẬN TÁP PI ĐẦU ĐẠN Cái
740 861578D200 NẸP KÍNH CHẮN GIÓ, DƯỚI Cái
741 861578D220 NẸP KÍNH CHẮN GIÓ, TRÊN Cái
742 861588D200 NẸP KÍNH CHẮN GIÓ GÓC, PHẢI, TRÊN Cái
743 861588D210 NẸP KÍNH CHẮN GIÓ GÓC, TRÁI, TRÊN Cái
744 861588D220 NẸP KÍNH CHẮN GIÓ GÓC, PHẢI, DƯỚI Cái
745 861588D230 NẸP KÍNH CHẮN GIÓ GÓC, TRÁI, DƯỚI Cái
746 8623146000 BÁT TAY NẮM SAU TÀI XẾ Cái
747 8623246000 CHÂN TRỤ BẢO VỆ HÀNH KHÁCH CỬA LÊN XUỐNG Cái
748 8626946000 TẤM ĐÓNG BÁT CỬA LÊN XUỐNG Cái
749 8631058000 CA LĂNG (ĐỜI MỚI) Cái
750 8631058000-2 CA LĂNG MẠ CRÔM Cái
751 863105A300 CA LĂNG (ĐỜI CŨ) Cái
752 8631156000 CA LĂNG Cái
753 8631756000 BÁT ĐÈN PHA COS, TRÁI Cái
754 8632156000 CA LĂNG (KHÔNG MẠ CROM) Cái
755 8632556000-2 CUA RON DƯỚI ĐÈN PHA, PHẢI Cái
756 8634222200 NÚT SU NHẬN ỐNG Cái
757 864155H000ZD CHỮ "HD65" Cái
758 864165H000 CHỮ "HD72" Cái
759 8651183630 LOGO HYUNDAI (CHỮ H) Cái
760 865135H002 BÁT CẢN TRƯỚC, PHẢI Cái
761 8651556000 BÁT CẢN TRƯỚC, TRÁI BẰNG SẮT Cái
762 865235H002 BÁT CẢN TRƯỚC, PHẢI Cái
763 8652556000 BÁT CẢN TRƯỚC, PHẢI BẰNG SẮT Cái
764 8655058000 LƯỚI NHỰA CẢN TRƯỚC Cái
765 8678045004 TAY LẬT KHÓA CABIN Cái
766 8679045007 THANH NỐI KHÓA CABIN Cái
767 868115A101 CAO SU CHẮN BÙN BÁNH TRƯỚC, TRÁI Cái
768 868115H101 DÈ CHẮN BÙN BÁNH TRƯỚC, TRÁI D4DB Cái
769 868125A101 CAO SU CHẮN BÙN BÁNH SAU, TRÁI Cái
770 868215H103 DÈ CHẮN BÙN BÁNH TRƯỚC, PHẢI D4DB Cái
771 8682533000 NÚT NHẬN SU CHẮN BÙN ĐỘNG CƠ Cái
772 868315K000 CAO SU CHẮN BÙN BÁNH TRƯỚC, TRÁI Cái
773 868315K050 CAO SU CHẮN BÙN BÁNH TRƯỚC, PHẢI Cái
774 8683245003 BU LÔNG 10 Cái
775 868955H001 ỐP LỒNG DÈ CABIN, TRÁI Cái
776 869105H300 BÀN ĐẠP LÊN XUỐNG NHỰA Cái
777 869155H000 BÀN ĐẠP LÊN XUỐNG, TRÁI SẮT Cái
778 869255H000 BÀN ĐẠP LÊN XUỐNG, PHẢI SẮT Cái
779 869805H001 TAY NẮM KHÓA CABIN Cái
780 8711045300 GƯƠNG CHIẾU HẬU NGOÀI VUÔNG Cái
781 871215A101 ROONG KÍNH LƯNG SAU Cái
782 871235H000 GƯƠNG CHIẾU HẬU CHIẾU DƯỚI ĐẦU XE Cái
783 873018A101 ROONG NGOÀI KÍNH CỬA CHẾT TRƯỚC, TRÁI Cái
784 873035A200 ROONG TRONG KÍNH CỬA CHẾT TRƯỚC, TRÁI Cái
785 873108C800 TAY KHÓA KÍNH CỬA LÙA SỐ 2, TRÁI Cái
786 873725A200TH ROONG VIỀN KÍNH HÔNG (DA RẮN) Cái
787 873735A200TH ROONG DA RẮN ĐỆM CỬA LÊN XUỐNG Cái
788 873775A200TH ROONG BẮT ĐỆM HAI KHUNG CỬA LÊN XUỐNG Cái
789 873845A200 NẸP GIỮ KÍNH CỬA TRƯỚC, TRÁI Cái
790 873875A200 CAO SU GIỮ KHUNG CỬA TRƯỚC, TRÁI Cái
791 873955A200 GÀI TAY KHÓA KÍNH KÍNH TRƯỚC CỬA SỐ 1, TRAI Cái
792 876015H101 GƯƠNG CHIẾU HẬU NGOÀI, TRÁI (CÓ GỌNG) Cái
793 876015H500 GƯƠNG CHIẾU HẬU CÓ GỌNG, TRÁI (TRÊN ĐẦU XE) Cái
794 876025H500 GƯƠNG CHIẾU HẬU NGOÀI, PHẢI (CÓ GỌNG) Cái
795 876105A313 GƯƠNG CHIẾU HẬU NGOÀI CÓ GỌNG, TRÁI (ĐỜI CŨ) Cái
796 876205A313 GƯƠNG CHIẾU HẬU NGOÀI CÓ GỌNG, PHẢI (ĐỜI CŨ) Cái
797 876295H403 GỌNG GƯƠNG CHIẾU HẬU NGOÀI, TRÁI (CÓ ĐẾ) Cái
798 876395H403 GỌNG GƯƠNG CHIẾU HẬU NGOÀI, PHẢI (CÓ ĐẾ) Cái
799 876404F000 GƯƠNG CẦU Cái
800 876425L000 NẮP CHỤP ỐP ĐẾ GƯƠNG CHIẾU HẬU, TRÁI Cái
801 876435H000 ỐP CHỤP BÁT GƯƠNG CHIẾU HẬU Cái
802 876435H100 ỐP CHỤP ĐUÔI GỌNG GƯƠNG CHIẾU HẬU Cái
803 876455H000 ỐP ĐẾ GƯƠNG CHIẾU HẬU Cái
804 876455L000 ỐP ĐẾ GƯƠNG CHIẾU HẬU, TRÁI Cái
805 876525L000 NẮP CHỤP ỐP ĐẾ GƯƠNG CHIẾU HẬU, PHẢI Cái
806 876555L000 ỐP ĐẾ GƯƠNG CHIẾU HẬU, PHẢI Cái
807 877105A102 LƯỚI NHỰA TRÊN MUI Cái
808 877305A100 ỐP NHỰA SAU NGOÀI, TRÁI Cái
809 877405A100 ỐP NHỰA SAU NGOÀI, PHẢI Cái
810 877978A830 NÚT NHẬN Cái
811 880015H144 BỘ GHẾ NGỒI TÀI XẾ Cái
812 881405H010AQ CHỤP BẢO VỆ BÁT LẬT GHẾ TÀI Cái
813 882255H001 MÓC KHÓA Cái
814 885534B000 TAY LẬT GHẾ TÀI Cái
815 8881129000LG CHỤP CHE DÂY ĐAI AN TOÀN Cái
816 898115A000 BÁT BẮT DƯỚI DÂY ĐAI AN TOÀN TRƯỚC, TRÁI Cái
817 898125H000AQ Ổ KHÓA NGẬM DÂY AN TOÀN, PHẢI, GHẾ PHỤ Cái
818 898215H100AQ DÂY AN TOÀN Cái
819 898315H000AQ CHỐT KHÓA NGẬM DÂY AN TOÀN GIỮA, GHẾ PHỤ Cái
820 898325H000 DÂY KHÓA DÂY ĐAI AN TOÀN (NGẮN) Cái
821 898875A000LG KHÓA DÂY ĐAI AN TOÀN TRƯỚC, TRÁI Cái
822 898875A100TH KHÓA DÂY ĐAI AN TOÀN TRƯỚC, PHẢI Cái
823 898885A001LG DÂY ĐAI AN TOÀN TRƯỚC, TRÁI Cái
824 898885A102LG DÂY ĐAI AN TOÀN TRƯỚC, PHẢI Cái
825 911155A600 DÂY ĐIỆN CABIN VÀ HỘP CẦU CHÌ Cái
826 911155A902 DÂY ĐIỆN KHUNG TÁP LÔ Cái
827 911305K300 DÂY ĐIỆN ĐÁY SÀN, TRÁI Cái
828 911315H001 DÂY ĐIỆN ĐÁY SÀN, PHẢI Cái
829 911355K640 DÂY ĐIỆN CABIN Cái
830 911515L831 DÂY ĐIỆN Cái
831 911885H500 NẮP ĐẬY HỘP CẦU CHÌ Cái
832 9121045752 DÂY ĐIỆN ĐỘNG CƠ, PHẢI D4DB Cái
833 9121045801 DÂY ĐIỆN ĐỘNG CƠ, TRÁI D4DB Cái
834 9121045810 DÂY ĐIỆN ĐỘNG CƠ, PHẢI D4DB Cái
835 9121045821 DÂY ĐIỆN ĐỘNG CƠ, TRÁI Cái
836 9121045830 DÂY ĐIỆN ĐỘNG CƠ, PHẢI Cái
837 9121145002 DÂY ĐIỆN CAO ÁP D4DB Cái
838 9122045500 DÂY CHỈNH GA TAY D4DB Cái
839 914105A570 DÂY ĐIỆN ĐÈN LÁI SAU Cái
840 914105A740 DẬY ĐIỆN LA PHÔNG TỪ TRƯỚC RA SAU, TRÁI Cái
841 914105H002 DÂY ĐIỆN LA PHÔNG Cái
842 914115A000 DÂY ĐIỆN LOA Cái
843 914115A511 DÂY ĐIỆN ĐÈN SOI BIỂN SỐ Cái
844 914125A110 DÂY ĐIỆN ĐÈN ĐỌC SÁCH Cái
845 914125A700 DÂY ĐIỆN ĐÈN LA PHÔNG Cái
846 914505A100 DÂY ĐIỆN CỬA, TRÁI Cái
847 914505A300 DÂY ĐIỆN CHASSIS Cái
848 915105A222 DÂY ĐIỆN CHASSIS Cái
849 915105A620 DÂY ĐIỆN CHASSIS Cái
850 915355K680 DÂY ĐIỆN CHASSIS Cái
851 915355K841 DÂY ĐIỆN CHASSIS Cái
852 915555K500 DÂY ĐIỆN ĐÈN CẢN Cái
853 915906A091 KẸP SIẾT ỐNG LẠNH Cái
854 915955K601 RỜ LE CẦU CHÌ HÔNG CHASSIS Cái
855 918235H002 HỘP NHỰA CẦU CHÌ TỔNG Cái
856 9182824100 CẦU CHÌ 50A Cái
857 9210158110 ĐÈN PHA COS, TRÁI (LOẠI MỚI, MÀU KEM) Cái
858 9210256002-2 ĐÈN PHA, PHẢI Cái
859 9210258110 ĐÈN PHA COS, PHẢI (LOẠI MỚI, MÀU KEM) Cái
860 9220156001 ĐÈN CẢN TRƯỚC, TRÁI, PHẢI Cái
861 9220158100-2 ĐÈN CẢN TRƯỚC, TRÁI Cái
862 922015A100 ĐÈN CẢN TRƯỚC, TRÁI (LOẠI CỦ) Cái
863 9220258100-2 ĐÈN CẢN TRƯỚC, PHẢI Cái
864 922025A100 ĐÈN CẢN TRƯỚC, PHẢI (LOẠI CỦ) Cái
865 9230256001-2 ĐÈN XI NHAN TRƯỚC PHẢI Cái
866 923025H000 ĐÈN XI NHAN TRƯỚC, TRÁI, PHẢI Cái
867 923035H001 ĐÈN HÔNG CỬA, PHẢI Cái
868 923045H001 ĐÈN HÔNG CỬA, TRÁI Cái
869 923045L001-2 ĐÈN XI NHAN CỬA, PHẢI Cái
870 9231643800 LÔNG ĐỀN SẮT Cái
871 924015A100 ĐÈN LÁI SAU, TRÁI Cái
872 924015A101-2 ĐÈN LÁI SAU, TRÁI Cái
873 924017A100-2 ĐÈN LÁI SAU, TRÁI Cái
874 924025A100 ĐÈN LÁI SAU, PHẢI Cái
875 924025A101-2 ĐÈN LÁI SAU, PHẢI Cái
876 924117A801 CHỤP ĐÈN LÁI SAU, TRÁI Cái
877 924217A801 CHỤP ĐÈN LÁI SAU, PHẢI Cái
878 9243045005 ĐÈN LÁI SAU, TRÁI MODEL CŨ Cái
879 9255736000 ĐỆM SU NHỎ SỐ 2 Cái
880 925605A200 ĐÈN SOI BIỂN SỐ Cái
881 925605H000-2 ĐÈN BiỂN SỐ Cái
882 926305A100 ĐÈN HẦM HÀNH LÝ Cái
883 926305A350 ĐÈN BẬC CỬA Cái
884 928108A360 ĐÈN LA PHÔNG SAU Cái
885 928305A150 ĐÈN TRẦN CABIN Cái
886 928505A100 THÔNG GIÓ TRÊN LA PHÔNG + ĐÈN ĐỌC SÁCH Cái
887 928505A100IA ĐÈN ĐỌC SÁCH CỬA GIÓ Cái
888 930715H000TH ỐP NHỰA TRỤC TAY LÁI, TRÁI Cái
889 930715L000TH ỐP NHỰA TRỤC TAY LÁI, TRÁI Cái
890 930725H000TH ỐP BẮP CHUỐI TAY LÁI, PHẢI Cái
891 930725H001TH ỐP NHỰA TRỤC TAY LÁI, PHẢI Cái
892 931105HA00 BỘ CHÌA KHÓA ĐỀ Cái
893 931115K200 CUA ROONG CÔNG TẮC ĐỀ Cái
894 9317086101 CÔNG TẮC CHỐNG GÀI SỐ CÙNG LÚC Cái
895 931805H000 CÔNG TẮC XÔNG MÁY Cái
896 931805H002 CÔNG TẮC GẠT NƯỚC KÍNH LƯNG Cái
897 931915K000 CÔNG TẮC ĐIỀU CHỈNH Cái
898 931955H001 TẤM CUA ROONG CÔNG TẮC Cái
899 933005H000 CÔNG TẮC PHA COS (BỘ CÔNG TẮC TỔNG) Cái
900 933905H000 NẮP CHỤP TÁP LÔ (CHỤP CƠNG TẮC) Cái
901 934405A002 CÔNG TẮC ĐÓNG MỞ CỬA HÀNH KHÁCH Cái
902 934455A001 CUA ROONG CÔNG TẮC ĐÓNG MỞ CỬA HÀNH KHÁCH Cái
903 935605A100 CÔNG TẮC ĐÓNG MỞ CỬA, TRÁI Cái
904 935605L000 CÔNG TẮC BÁO MỞ CỬA Cái
905 935807A100 CÔNG TẮC ĐÈN ĐỘNG CƠ Cái
906 936205A001 CÔNG TẮC GIẢ TRÊN KHUNG TÁP LÔ Cái
907 936805A000 CÔNG TẮC QUẠT TRẦN Cái
908 936925H010 CÔNG TẮC BẤM KÍNH CỬA, PHẢI Cái
909 936955A100 CUA ROONG CÔNG TẮC QUẠT TRẦN Cái
910 937135A100 CÔNG TẮC ĐÈN ĐỌC SÁCH Cái
911 937145A100 CÔNG TẮC ĐÈN LA PHÔNG TRƯỚC Cái
912 9371534000 CHỤP CÔNG TẮC GIẢ NHỎ Cái
913 937355H000 CÔNG TẮC ĐÈN CẢN Cái
914 937355K000 CÔNG TẮC ĐÈN CẢN TRƯỚC Cái
915 937495K000 CÔNG TẮC ĐÈN ƯU TIÊN Cái
916 937705H000 CÔNG TẮC A/C Cái
917 937705K000 CÔNG TẮC ĐIỀU HÒA Cái
918 937755K000 CÔNG TẮC XÔNG KÍNH Cái
919 937906A100 CÔNG TẮC BÁO BÀN ĐẠP LY HỢP Cái
920 9379073100 CÔNG TẮC LY HỢP Cái
921 937915H000 CHỤP CÔNG TẮC GIẢ LỚN Cái
922 937955A000 CUA ROONG CÔNG TẮC + ĐẾ MỒI THUỐC Cái
923 937955H050 CUA ROONG CÔNG TẮC TÁP LÔ Cái
924 937955K050 CỤM MỒI THUỐC Cái
925 938101C100 CÔNG TẮC BÁO DỪNG Cái
926 9383045003 CÔNG TẮC ĐÈN DE Cái
927 93830T00013 CÔNG TẮC BÁO LÙI Cái
928 941015A453 ĐỒNG HỒ TÁP LÔ (DÙNG CƠ) Cái
929 941025A612 ĐỒNG HỒ TÁP LÔ Cái
930 941025K160 ĐỒNG HỒ TÁP LÔ (LOẠI MỚI) Cái
931 941035A200 ĐỒNG HỒ TÁP LÔ Cái
932 941125K300 ĐỒNG HỒ BÁO TỐC ĐỘ Cái
933 941135H920 ĐỒNG HỒ BÁO DẦU Cái
934 941145K100 ĐỒNG HỒ BÁO NƯỚC Cái
935 9434045001-2 CẢM BIẾN SỐ VÒNG QUAY ĐỘNG CƠ Cái
936 944005H001 PHAO DẦU (2 RACK CẮM) D4AL Cái
937 945805A100 ĐỒNG HỒ BÁO GIỜ Cái
938 946006A900-2 CẢM BiẾN CHÂN GA Cái
939 946008A200-2 CẢM BiẾN TỐC ĐỘ LÊN ĐỒNG HỒ Cái
940 946008A500-2 CẢM BiẾN TỐC ĐỘ Cái
941 946105A100 CẢM BIẾN TỐC ĐỘ BÁNH XE Cái
942 946105A200 CẢM BIẾN TỐC ĐỘ BÁNH XE Cái
943 946505H000 RỜ LE BÁO KHÓA CABIN Cái
944 951105L000 CỤC MỒI THUỐC Cái
945 951205L000 CỤC MỒI THUỐC Cái
946 951206A000 CỤC MỒI THUỐC Cái
947 952205H100 RỜ LE HỘP - ABS Cái
948 952255H000 RỜ LE ĐÈN 5 CHÂN Cái
949 952257A500 RỜ LE Cái
950 955505H300 RỜ LE XI NHAN Cái
951 958005H050 HỘP XỬ LÝ DỮ LIỆU (D4AF) Cái
952 961905A000 BÁT BẮT CASSETTE Cái
953 961905H001 BÁT AUDIO Cái
954 962105A000 ĂNG TEN Cái
955 962105A100 ĂNG TEN Cái
956 962105H102-2 ĂNG TEN RADIO Cái
957 962105H150 ĂNG TEN Cái
958 963205A101 LOA TRÊN LA PHÔNG TRÁI, PHẢI Cái
959 963315H100 LOA CASSETTE Cái
960 963325H300 VỎ LOA RADIO CASSETTE Cái
961 963605A410 LOA SAU 8Ω 70W Cái
962 966108D800 KÈN ĐIỆN ÂM THẤP Cái
963 966205A500 KÈN ĐIỆN ÂM CAO Cái
964 9662073A03 KÈN ĐIỆN Cái
965 971105A121 CỤM CÔNG TẮC ĐIỀU KHIỂN MÁY LẠNH Cái
966 971105A141 BẢNG ĐIỀU KHIỂN Cái
967 971205H002 CỤM CÔNG TẮC GẠT GIÓ Cái
968 971205H010 CỤM CÔNG TẮC ĐIỀU KHIỂN MÁY LẠNH Cái
969 971215H000 DÂY CHỈNH QUẠT GIÓ LẠNH Cái
970 971255H000 CÔNG TẮC QUẠT GIÓ Cái
971 9715058000 Ổ QUẠT GIÓ CABIN Cái
972 971505A101 Ổ QUẠT GIÓ CABIN Cái
973 971505H103 Ổ QUẠT GIÓ CABIN Cái
974 971515H000 VỎ BỘ QUẠT GIÓ TRÊN Cái
975 971525H000 VỎ BỘ QUẠT GIÓ, TRÁI Cái
976 971525H100 VỎ BỘ QUẠT GIÓ, PHẢI Cái
977 971565H000 CÁNH QUẠT CỦA Ổ QUẠT GIÓ D4DB Cái
978 971575H000 BỘ ĐIỀU KHIỂN QUẠT GIÓ CABIN Cái
979 971615A100 ĐOẠN NỐI QUẠT VÀ Ổ CHIA QUẠT GIÓ Cái
980 971615H000 ỐNG NỐI GIÓ Cái
981 972115H000 Ổ QUẠT SƯỞI CABIN, TRÁI (VỎ) Cái
982 972135H001 RUỘT KÉT SƯỞI CABIN Cái
983 972565H000 MÔ TƠ ĐIỀU KHIỂN HƯỚNG GIÓ TRONG QUẠT LẠNH CABIN Cái
984 974105H000 ỐNG SƯỞI DÀI TRONG TÁP LÔ, PHẢI Cái
985 974105H001 ỐNG SƯỞI DÀI TRONG TÁP LÔ, PHẢI Cái
986 974115H000 ỐNG GIÓ, TRÁI Cái
987 974415A100 ỐNG SƯỞI DÀI TRONG TỐP LÔ, TRÁI Cái
988 974515H000 CỬA GIÓ SƯỞI TÁP LÔ DÀI, TRÁI Cái
989 974525H000 CỬA GIÓ SƯỞI TÁP LÔ DÀI, PHẢI Cái
990 9750158000 Ổ QUẠT XÔNG KÍNH Cái
991 975015A102 Ổ CHIA GIÓ TRONG CABIN Cái
992 975305H001 CỬA GIÓ NỐI ỐNG SƯỞI TÁP LÔ, PHẢI (CÓ 4 CHÂN) Cái
993 975455A100 Ổ NỐI ỐNG SƯỞI TÁP LÔ, PHẢI Cái
994 975465A100 Ổ NỐI ỐNG SƯỞI TÁP LÔ, TRÁI Cái
995 975515H000 ỐNG DẪN VÀO KÉT SƯỞI, TRÁI Cái
996 975615H000TH CỬA GIÓ SƯỞI NGẮN TÁP LÔ, TRÁI Cái
997 975625H000TH CỬA GIÓ SƯỞI NGẮN TÁP LÔ, PHẢI Cái
998 976205H001 CỬA GIÓ TRÊN KHUNG TÁP LÔ, TRÁI Cái
999 976505H001 ĐẾ BẮT CỬA GIÓ TÁP LÔ, PHẢI Cái
1,000 9768446100 ỐNG MỀM Cái
1,001 978105A000 QUẠT GIÓ TRẦN Cái
1,002 981205H100 THANH TRUYỀN GẠT MƯA + MÔTƠ GẠT NƯỚC KÍNH Cái
1,003 981305A102 MÔ TƠ + THANH TRUYỀN GẠT NƯỚC Cái
1,004 981305H100 CẦN + CHỔI GẠT NƯỚC KÍNH TRƯỚC, TRÁI Cái
1,005 981315H110 CẦN GẠT NƯỚC KÍNH TRƯỚC, TRÁI Cái
1,006 981325A100 THANH TRUYỀN GẠT NƯỚC Cái
1,007 981337A200-2 CAO SU GẠT MƯA Cái
1,008 981345A100 CAO SU ĐIỆM GIÀN CHUYỀN GẠT NƯỚC Cái
1,009 981355A100 LÔNG ĐỀN DÀN CHUYỀN GẠT NƯỚC Cái
1,010 981365A100 TÁN TRONG GIÀN CHUYỀN Cái
1,011 981375A100 CHỤP GIÀN CHUYỀN GẠT NƯỚC Cái
1,012 981405A200-2 CẦN & CHỔI GẠT MƯA, TRÁI Cái
1,013 981405H100 CẦN + CHỔI GẠT NƯỚC KÍNH TRƯỚC, PHẢI Cái
1,014 981415H110 CẦN GẠT NƯỚC KÍNH TRƯỚC, PHẢI Cái
1,015 982005A100 MÔ TƠ GẠT NƯỚC SAU Cái
1,016 982405A100 CẦN + CHỔI GẠT NƯỚC KÍNH SAU Cái
1,017 982415A100 CẦN GẠT NƯỚC KÍNH SAU Cái
1,018 982425A100 CHỔI GẠT NƯỚC SAU Cái
1,019 983105H200 BÌNH NƯỚC XỊT KÍNH Cái
1,020 983105HA00 BÌNH NƯỚC XỊT KÍNH Cái
1,021 983205A102 BÌNH NƯỚC XỊT KÍNH Cái
1,022 983205H000 NẮP BÌNH NƯỚC XỊT KÍNH Cái
1,023 983215A101 BÌNH NƯỚC XỊT KÍNH Cái
1,024 983217A000 NẮP BÌNH NƯỚC XỊT KÍNH SAU Cái
1,025 983255A100 NẮP BÌNH NƯỚC XỊT KÍNH Cái
1,026 983315H000 VÒI XỊT NƯỚC KÍNH Cái
1,027 983418A800 KHỚP NỐI VÒI NƯỚC XỊT KÍNH Cái
1,028 983505H310 CO NỐI VÒI NƯỚC XỊT KÍNH Cái
1,029 983508D110 BỘ ỐNG NƯỚC XỊT KÍNH Cái
1,030 983525H000 ỐNG NỐI VÒI NƯỚC XỊT KÍNH, PHẢI Cái
1,031 983604A000 CHỤP CẦN GẠT NƯỚC Cái
1,032 9836138000 CHỔI GẠT NƯỚC KÍNH, PHẢI Cái
1,033 983705A000 MÔ TƠ BÌNH NƯỚC XỊT KÍNH Cái
1,034 983705H200 MÔ TƠ BÌNH NƯỚC XỊT KÍNH Cái
1,035 983707A000 MÔ TƠ XỊT NƯỚC KÍNH SAU Cái
1,036 984105A100 VÒI NƯỚC XỊT KÍNH Cái
1,037 984215A100 BÌNH NƯỚC XỊT KÍNH SAU Cái
1,038 9862188000 ỐNG DẨN NƯỚC RỬA KÍNH Cái
1,039 9862214200 ROONG ĐỆM BÌNH NƯỚC XỊT KÍNH Cái
1,040 9888629000 VAN MỘT CHIỀU NƯỚC XỊT KÍNH Cái
1,041 991195A020 BÁT BẮT LỐC LẠNH Cái
1,042 991245A510 KẸP ỐNG Cái
1,043 991305H200 PU LY TĂNG ĐƯA DÂY CU ROA LỐC LẠNH D4DB Cái
1,044 991325H000 PULY + BÁT BẮT PULY Cái
1,045 991345H001-2 DÂY CUROA LỐC LẠNH Cái
1,046 991355A020 DÂY CU ROA LỐC LẠNH, TRÁI Cái
1,047 991355A512 DÂY CU ROA LỐC LẠNH, PHẢI Cái
1,048 991955H000 NẮP CHỤP ỐNG GA BỘ QUẠT LẠNH Cái
1,049 992105A112 KÉT GIÀN LẠNH Cái
1,050 992145H030 RUỘT GIÀN LẠNH Cái
1,051 992155H001 VỎ Ổ QUẠT LẠNH CABIN Cái
1,052 992165A110 ỐNG MỀM Cái
1,053 992165A550 VỎ GIÀN LẠNH, TRÊN Cái
1,054 992165H000 VỎ GIÀN LẠNH, TRÊN Cái
1,055 992175A550 VỎ GIÀN LẠNH, DƯỚI Cái
1,056 992175H000 VỎ GIÀN LẠNH, DƯỚI Cái
1,057 992185H030-2 VAN TiẾT LƯU Cái
1,058 992195H001 BIẾN TRỞ QUẠT GIÓ Cái
1,059 992255K000 CHUỘT GIÀN LẠNH Cái
1,060 992265A161 CÁNH QUẠT KÉT NƯỚC + MÔ TƠ + BỌC GIÓ KÉT GIÀN NÓNG Cái
1,061 992305A102 KÉT GIÀN NÓNG (BÊN HÔNG) Cái
1,062 992305A104 KÉT GIÀN NÓNG CHÍNH Cái
1,063 992305A580 KÉT GIÀN NÓNG Cái
1,064 992305A581 KÉT GIÀN NÓNG (TRƯỚC + BÁT) Cái
1,065 992305H100 KÉT DÀN NÓNG Cái
1,066 992305H101 KÉT GIÀN NÓNG (CÓ MÔ TƠ, CÁNH QUẠT, BỌC GIÓ, BÁT) Cái
1,067 992315A580 KÉT GIÀN NÓNG Cái
1,068 992355H700 BỌC GIÓ KÉT GIÀN NÓNG BẰNG SẮT Cái
1,069 992375A101 CÁNH QUẠT KÉT GIÀN NÓNG Cái
1,070 992385A100 MÔ TƠ CÁNH QUẠT KÉT GIÀN NÓNG (DÀI, ĐỜI TRƯỚC 2010) Cái
1,071 992385A101 MÔ TƠ CÁNH QUẠT KÉT GIÀN NÓNG (NGẮN, ĐỜI SAU 2010) Cái
1,072 992505A312 LỐC LẠNH Cái
1,073 992505H000 LỐC LẠNH Cái
1,074 992615A160 LỌC GA Cái
1,075 992705A020 LỐC LẠNH, PHẢI Cái
1,076 992715A110 VAN ĐIỆN TỪ Cái
1,077 992715H210 VAN TIẾT LƯU ĐIỀU HÒA Cái
1,078 992805A020 LỐC LẠNH, TRÁI Cái
1,079 993315H101 ỐNG GA LẠNH (NHÔM) Cái
1,080 993325H702 ỐNG GA LẠNH (SU) Cái
1,081 993375A580 ỐNG MỀM Cái
1,082 993415A582 ỐNG GA MỀM Cái
1,083 993515A021 ỐNG GA ĐI (NHÔM & SU) Cái
1,084 993525A110 ỐNG GA MỀM Cái
1,085 993615A110 ỐNG GA MỀM Cái
1,086 993625A110 ỐNG GA MỀM Cái
1,087 993625H102 ỐNG GA LẠNH 2 (SU) Cái
1,088 994465A110 VAN TIẾT LƯU Cái
1,089 997555A102IA ỐNG DẨN GIÓ MÁY LẠNH TRƯỚC, PHẢI Cái
1,090 997565A102IA ỐNG DẨN GIÓ MÁY LẠNH TRƯỚC, TRÁI Cái
1,091 997575A102IA Ổ GIÓ LẠNH BÊN, PHẢI Cái
1,092 997585A102IA Ổ GIÓ LẠNH BÊN, TRÁI Cái
1,093 997595A100 ỐP ĐẦU HỌNG GIÓ, PHẢI Cái
1,094 997605A100 ỐP ĐẦU HỌNG GIÓ, TRÁI Cái
1,095 997615A102 CỬA GIÓ MÁY LẠNH RA (NGOÀI) Cái
1,096 997625A100 CỬA THÔNG GIÓ MUI XE Cái
1,097 997635A100 KHUNG SẮT BẮT LƯỚI TRẦN Cái
1,098 997645A100 LƯỚI TRẦN GIAN LANH Cái
1,099 997645A100IA LƯỚI TRẦN GIÀN LẠNH (MODEL CŨ: Z997645A100) Cái
1,100 997665A100 NẸP CỐ ĐỊNH GIN LẠNH Cái
1,101 997915A100 THÔNG GIÓ TRÊN LA PHÔNG Cái
1,102 997915A500 CỬA GIÓ Cái
1,103 997925A100 Ổ THÔNG GIÓ HỘP GIÓ ĐÔI Cái
1,104 AA85061250 BƠM NƯỚC ĐỘNG CƠ Old modelD4AL Cái
1,105 AA8A115201 KÉT NƯỚC D4AL Cái
1,106 AA8A115210 BỌC GIÓ KÉT NƯỚC Cái
1,107 AA8A116460 ĐĨA LY HỢP (LÁ COL) 275D-14R Cái
1,108 AA8A125200 LÁP DỌC SAU D4AL Cái
1,109 AA8A127110 BỘ CÙI DĨA CẦU SAU 7 X 43 Cái
1,110 AA8A141952 XY LANH CÁI LY HỢP Cái
1,111 AA8A143400 XY LANH THẮNG CÁI Cái
1,112 AA8A316460 ĐĨA LY HỢP (LÁ COL) 275D-14R Cái
1,113 AXY53002 CỬA GIÓ ĐƠN Cái
1,114 AXY53170 CỬA GIÓ ĐIỀU HÒA (LOẠI GẠT) Cái
1,115 BOGUONGCAUHD65 BỘ GƯƠNG CẦU Cái
1,116 CCDC1 Thước kéo Cái
1,117 FS1115A CẦU CHÌ DẸP 15A Cái
1,118 HDC029NOT0TPHA007ND TỐP PI HẦM HÀNG ( BỘ 4 TẤM) 1900X165, 1900X230, 1900X280, 1900X285 Cái
1,119 JA92 ĐỘNG CƠ TỔNG THÀNH Cái
1,120 K5677145000 BỘ ẮC PHI DÊ Cái
1,121 K5677145600 BỘ ẮC PHI DÊ Cái
1,122 LED40672 ĐÈN LED KỆ HÀNH LÝ MÀU CAM Cái
1,123 LSC339-06 LSC339-06 Lần
1,124 ME636619 LÒ XO ĐỒNG TỐC Cái
1,125 NEP00TAMCAP NẸP TAM CẤP XE LÊN XUỐNG Cái
1,126 NPNC TÁP PI SÀN Cái
1,127 PN 2013 Dung dịch súc , vệ sinh két nước làm mát Chai
1,128 PN 2033 Dung dịch súc béc phun Diesel Chai
1,129 PN 2125 Dung dịch chống ma sát , ăn mòn Chai
1,130 PTK -DAYCUROA Dây cu roa máy khoan Dây
1,131 PTK -ĐENPHA Bóng đèn pha Cái
1,132 PTK_CODENHO Cổ dê nhỏ Cái
1,133 PTK_GIOANG Gioăng nắp đầu động cơ Cái
1,134 PTK_ONG DONG Ống đồng 10 ly Cây
1,135 PTK00001-BO Bo nhôm 4440 mm Cây
1,136 PTK002-MANG Máng chặn đầu sóng Cây
1,137 PTK-BOTHANGDIA Bố thắng đĩa trước Cái
1,138 PTK-CHOTBI Chốt bi Cái
1,139 PTK-CHOTPHA Chốt phá Cái
1,140 PTK-CODE70 Cổ dê Cái
1,141 PTK-KINHTRON Kính tròn Cái
1,142 PTK-PHOTBANHTRUOC Phốt bánh trước Cái
1,143 PTK-PHOTBEN Phốt chặn mỡ bánh sau Cái
1,144 QD41460T00030 ĐẦU TRÂU HỘP SỐ Cái
1,145 QD43021T00200 ĐUÔI CÁ CẦU SAU (WHITOUT P.T.O) Cái
1,146 QD43113T00180 PHỐT LOA KÈN HỘP SỐ Cái
1,147 QD43155T00080 PHỐT ĐUÔI CÁ HỘP SỐ Cái
1,148 QD43225T00020 BẠC ĐẠN ĐẦU CƠ HỘP SỐ T/M-M3S5,M035S5 Cái
1,149 QD43240T00070 BÁNH RĂNG SỐ 1 THƯỚC TẦNG TRÊN Cái
1,150 QD43242T00050 BẠC ĐẠN ĐŨA NHÔNG TRUNG GIAN SỐ DE D4AL Cái
1,151 QD43250T00400 BÁNH RĂNG SỐ 2 THƯỚC TẦNG TRÊN Cái
1,152 QD43260T05320 BÁNH RĂNG SỐ 3 THƯỚC TẦNG TRÊN Cái
1,153 QD43280T00110 NHÔNG SỐ 4 THƯỚC TẦNG TRÊN T/M--M035S5 Cái
1,154 QD43290T00060 BÁNH RĂNG SỐ LÙI THƯỚC TẦNG TRÊN Cái
1,155 QD43360T00240 HÀM RĂNG VÀNG ĐỒNG TỐC SỐ 2 & 3 Cái
1,156 QD43361T00190 VÒNG NGOÀI ĐỒNG TỐC SỐ 2 & 3 Cái
1,157 QD43366T00020 CHÂN CHÓ ĐỒNG TỐC (T/M--M035S5) Cái
1,158 QD43371T00040 RUỘT ĐỒNG TỐC 1 & SỐ LÙI T/M--M035S5 Cái
1,159 QD43374T00280 RUỘT ĐỒNG TỐC 2 & 3 T/M--M035S5 Cái
1,160 QD43381T00030 VÒNG NGOÀI ĐỒNG TỐC SỐ 1 & SỐ LÙI T/M--M035S5 Cái
1,161 QD43382T00031 ĐỒNG TỐC SỐ 4 & 5 T/M--M035S5 Cái
1,162 QD43383T02010 HÀM RĂNG VÀNG ĐỒNG TỐC SỐ 4 & 5 Cái
1,163 QD43389T00010 HÀM RĂNG VÀNG ĐỒNG TỐC SỐ 1& SỐ LÙI Cái
1,164 QD43425T04170 BẠC ĐẠN THƯỚC TẦNG DƯỚI, TRƯỚC T/M--M035S5 Cái
1,165 QD43511T00030 BÁNH RĂNG SỐ LÙI T/M--M035S5 Cái
1,166 QD43521T00020 TRỤC SỐ LÙI Cái
1,167 QD43536T00030 CẢM BIẾN TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ (MODEL CŨ: Z43536T00030) Cái
1,168 QD43663T00050 CẦN GẠT SỐ 1 & SỐ LÙI Cái
1,169 QD43666T00120 CÀNG CUA SỐ 2 & 3 Cái
1,170 QD93170T00140 CÔNG TẮC CHỐNG GÀI NHIỀU SỐ CÙNG LÚC Cái
1,171 QD93860T00080 CÔNG TẮC BÁO LÙI Cái
1,172 RB63920 NẸP NHỰA LA PHÔNG Cái
1,173 TQ00000000001 Bình và moto nước kiếng xe HD72 Bộ
1,174 TQ00000000003 Cảm biến tốc độ xe HD72 +65 Cái
1,175 TQ00000000004 Công tắc điều khiển bồn trộn Cái
1,176 TQ00000000005 Dàn sưởi xe HD65 +72 Cái
1,177 TQ00000000006 Đèn đuôi xe trái phải Cái
1,178 TQ00000000007 Đèn xi nhan trước phải xe HD72 + 65 Cái
1,179 TQ00000000008 Moto điều khiển hướng gió cabin xe HD270 Cái
1,180 TQ00000000009 Đồng hồ tốc độ xe HD250 Cái
1,181 TQ00000000011 Tem chữ E County Limosine Decal nhỏ Cái
1,182 TQ00000000012 Chữ E County Limousine Decal lớn Cái
1,183 TQ00000000013 Logo chữ E County Crom Cái
1,184 TQ00000000014 Logo chữ Hyundai H nhỏ Sau Cái
1,185 TQ00000000015 Logo chữ Hyundai H lớn trước Cái
1,186 TQ00000000016 Chữ Hyundai nhỏ Crom Cái
1,187 TQ00000000017 Két nước Cái
1,188 TQ00000000018 Logo chữ Limousine Crom Cái
1,189 TQ00000000019 Lọc nhiên liệu xe Poster Cái
1,190 TQ00000000020 Lọc Gió xe County Cái
1,191 TQ00000000022 Mồi thuốc Cái
1,192 TQ00000000023 Mui lướt gió Cái
1,193 TQ00000000024 Nút nhựa gạt nước Cái
1,194 TQ00000000025 Nút trần la phong xe County Cái
1,195 TQ00000000027 ốp che mưa Crom xe Mighty Bộ
1,196 TQ00000000028 ốp đèn pha Crom xe Mighty Bộ
1,197 TQ00000000029 ốp đèn xi nhan Crom xe Mighty Bộ
1,198 TQ00000000030 ốp kiếng chiếu hậu Crom xe County Bộ
1,199 TQ00000000031 Nẹp kiếng liềng xe County Xưởng DV làm Bộ
1,200 TQ00000000032 ốp tay nắm cửa Crom xe Mighty Bộ
1,201 TQ00000000036 Tay dên Cái
1,202 TQ00000000037 Tem trang trí ( tem hông) xe County Bộ
1,203 TQ00000000038 Tem xe HD65 Tấm
1,204 TQ00000000039 Tiết chế máy phát Cái
1,205 TQ00000000041 Đèn xi nhan cửa phải xe HD65+72 Cái
1,206 TQ00000000042 LSC339-06 Lần
1,207 TQ00000000051 Chụp cầu chì Cái
1,208 TQ00000000052 Cầu chì 10A Cái
1,209 TQ00000000053 Cầu chì 15A Cái
1,210 TQ00000000054 Băng keo đen Cuộn
1,211 TQ00000000055 Bóng đèn biển số (24v21/6w) Cái
1,212 TQ00000000056 Bóng đèn xinhan (24v21w) Cái
1,213 TQ00000000069 Bóng đèn cản Cái
1,214 TQ00000000070 Bóng đèn 2tim (stop) Cái
1,215 TQ00000000072 Bóng đèn gim Cái
1,216 VBT - M-00001 Mỡ đa năng Kg
1,217 VBT - NC00001 Dầu Cầu Lít
1,218 VBT - NĐ00001 Nhớt động cơ Lít
1,219 VBT - NĐ20W50 Nhớt động cơ máy xăng Castrol CRB Turbo 20W50 Lít
1,220 VBT - NS00001 Nhớt hộp số Lít
1,221 VGC - BC00001 Bánh cước Cái
1,222 VGC - CH00001 Chốt Cái
1,223 VGC - ĐC00001 Đá cắt Cái
1,224 VGC - ĐM00001 Đá mài Cái
1,225 VGC - ĐM00002 Đá mài Cái
1,226 VGC - NH00001/1200 Nhám 1200 Tờ
1,227 VGC - NH00001/150 Nhám 150 Tờ
1,228 VGC - NH00001/180 Nhám 180 Tờ
1,229 VGC - NH00001/2000 Nhám 2000 Tờ
1,230 VGC - NH00001/240 Nhám 240 Tờ
1,231 VGC - NH00001/P400 Nhám P400 Tờ
1,232 VGC - NH00001/X40 Nhám xếp 40 Miếng
1,233 VGC - QH00001 Que hàn Hộp
1,234 VGC-0001 Đóng sơ mi nắp chặn phốt sau cốt máy Cái
1,235 VGC-0005 Gia công bánh xe con đội hộp số Lần
1,236 VGC-ĐM003 Đá mài máy Cái
1,237 VGC-ONGDAU ỐNG DẦU CAO SU TRỢ LỰC Cái
1,238 VPT -  R1340001 Ga R134 Kg
1,239 VPT - BC00001 Bột chì hàn két nước Lọ
1,240 VPT - BK00001 3M/1 Băng keo 3M 1phân Cuộn
1,241 VPT - BK00001 3M/2 Băng keo 3M 2phân Cuộn
1,242 VPT - BKĐ0002 Băng keo đen Cuộn
1,243 VPT - BKĐ0003 Băng keo đen Cuộn
1,244 VPT - BT00001 Bao tay Cặp
1,245 VPT - CO00001 Cọ Cái
1,246 VPT - DR00001 Dây rút Bịch
1,247 VPT - KH00001 Khăn xanh Cái
1,248 VPT - KX00001 Keo xám Tuýp
1,249 VPT - LG00001 Logo Dothanh Auto Decal Cái
1,250 VPT - LS00001 Lược sơn Miếng
1,251 VPT - VM00001 Vải mùng Xấp
1,252 VR - RĐ000001 Chasi vệ sinh động cơ Chai
1,253 VR - RK000001 Chai rửa kính Chai
1,254 VR - RP700001 RP7 Chai
1,255 VR - RP700002 RP7 Chai
1,256 VR - SBD00001 Súc béc phun dầu Chai
1,257 VR - SBX00001 Súc béc phun xăng Chai
1,258 VR - SKN00001 Súc két nước Chai
1,259 VR - X5000001 chai X5 Chai
1,260 VR - X5000002 X5 Chai
1,261 VTGC_ONGNUOC Gia công ống nước Lần
1,262 VTGC-001 Cao su giò gà nhỏ Cái
1,263 VTGC-003 phích cắm Cái
1,264 VTGC-004 Ổ Cắm Cái
1,265 VTGC-005 Phốt ben Bộ
1,266 VTGC-006 Hàn giàn nóng Cái
1,267 VTGC06-SATHOP Sắt hộp 2x4 Kg
1,268 VTGC06-SATLA Sắt la 5x3 MÉT
1,269 VTGC06-SATTRON Sắt tròn phi 27 MÉT
1,270 VTGC06-TMCUA Tay mở cửa Bộ
1,271 VTGC-BACDAN01 Bạc đạn Cái
1,272 VTGC-BANLE Bản lề thùng Bộ
1,273 VTGC-BAUHOI Bầu hơi cầu giữa Cái
1,274 VTGC-BDTL Bạc đạn treo láp dọc Cái
1,275 VTGC-BULON02 Bù lon 10ly Cái
1,276 VTGC-BULON03 Bù lon 14ly 3 phân Cái
1,277 VTGC-BULON1 Bù lon sắt 8ly Cái
1,278 VTGC-BULONINOX Buloninox m8x40 Con
1,279 VTGC-CANHEO Cân chỉnh heo Cái
1,280 VTGC-CODE Cổ dê-050 Cái
1,281 VTGC-CSBD Cao su bạc đạn treo láp Cái
1,282 VTGC-DATHANG Da thắng sau Cái
1,283 VTGC-ĐIA Đĩa sau Cái
1,284 VTGC-DKRT01 Điều khiển rùa thỏ Cái
1,285 VTGC-DOTBĐA Dớt bánh đà Lần
1,286 VTGC-EPGG Ép gò gà Cái
1,287 VTGC-HLS01 Hàn lõi sưởi Cái
1,288 VTGC-INOX01 Vật tư inox Lần
1,289 VTGC-INOX304 Inox 304.5z Kg
1,290 VTGC-INOXPHI16 Inox phi 16 Cây
1,291 VTGC-MDTHANG Mài đĩa thắng Lẩn
1,292 VTGC-MOCT Móc chữ T Bộ
1,293 VTGC-PHE Phe Cái
1,294 VTGC-PLTD01 Pu ly tăng đưa dây đai máy phát Bộ
1,295 VTGC-PTTKHOACUA PTT khóa cửa Bộ
1,296 VTGC-ROLE01 Rờ le Cái
1,297 VTGC-SAT1 Sắt 2x4 Kg
1,298 VTGC-SATLA10 sắt la 10x100x30 MÉT
1,299 VTGC-SATLOT Sắt lót 10ly Miếng
1,300 VTGC-TAMBUA Dớt tam bua thắng tay Cái
1,301 VTGC-TANBO Tán bố, vớt tam bua trước sau Cái
1,302 VTGC-TAYSOHOI Tay số hơi Cây
1,303 VTGC-THAYGIOGA Thay giò gà Cái
1,304 VTGV-ĐTCSU Đệm thùng cao su MÉT
1,305 VTP - BK ĐIEN Băng keo điện Nano Cuộn
1,306 VTP - CONGTAC công tắc 3 nấc Cái
1,307 VTP- LA NHIP 1M1 -10 lá nhíp 70 x 1100 x 10
1,308 VTP- LA NHIP 1M2 -10 Lá nhíp 70 x 1200 x10
1,309 VTP- LOCLANH 24V Lốc lạnh 24V Sanden Cái
1,310 VTP- RUI NHIP TRUOC 10MM Rùi nhíp trước 10 mm Cây
1,311 VTP- RUI NHIP TRUOC 12MM Rùi nhíp trước 12 mm Cây
1,312 VTP_KEONHUA keo dán nhựa Tuýp
1,313 VTP_MOBO Mỡ bò Kg
1,314 VTP_NV_A120 Nhám vải AA 120 MÉT
1,315 VTP_ONGDAU6 Ống dầu phi 6 Dây
1,316 VTP_ONGDAU8 Ống dầu phi 8 Dây
1,317 VTP_SONLOT Lót 2 thành phần Bộ
1,318 VTP_VAILOC Vải lọc Miếng
1,319 VTP-0001 Tắc kê+vít Bịch
1,320 VTP-004 Keo bó van Cuộn
1,321 VTP-AXIT Axit châm bình Lit
1,322 VTP-BONG ĐEN Bóng đèn 24V-10W Cái
1,323 VTP-BULON3F Bù lon 3 phân Cái
1,324 VTP-CO cọ Cái
1,325 VTP-CONTAN Con tán Con
1,326 VTP-COSAT Cọ Sắt Cây
1,327 VTP-DAUTHANG Dầu thắng DOT 3 Lit
1,328 VTP-DAY DIEN Dây điện MÉT
1,329 VTP-DAYCADIVI Dây điện Cadivi MÉT
1,330 VTP-DDCB Nước châm bình ắc quy Lit
1,331 VTP-ĐOLE ĐUOI Đờ le đuôi Bộ
1,332 VTP-GAS 404 Gas lạnh 404a Kg
1,333 VTP-GIELAU Giẻ lau Kg
1,334 VTP-IVE Ive Bịch
1,335 VTP-IVE02 Ive 2 phân Bịch
1,336 VTP-KEN OC ĐIEN kèn ốc  điện Bộ
1,337 VTP-KEO AB keo AB lô Chai
1,338 VTP-KEODOG keo con chó Tuýp
1,339 VTP-MOBO Mỡ bò đa năng bơm bánh Kg
1,340 VTP-MOCBAC Móc bạc Cái
1,341 VTP-MUIKHOANINOX Mũi khoan 5ly inox Cái
1,342 VTP-MUIKHOANT01 Mũi khoan thường 5ly Cái
1,343 VTP-NHOT22 Nhớt lạnh R22 Lít
1,344 VTP-NLM NƯỚC LÀM MÁT ĐỘNG CƠ Can
1,345 VTP-NUOCBINH Nước châm bình làm mát động cơ Bình
1,346 VTP-ONGNOI ống nối nhựa Cái
1,347 VTP-PHINOX Phi inox 16 Cây
1,348 VTP-QHINOX Que hàn i nox Hộp
1,349 VTP-RON AMI RON AMIANG Tấm
1,350 VTP-SIN sin Bộ
1,351 VTP-SINĐC Sin đuôi cá láp dọc trước Cái
1,352 VTP-TOL Tol 0.5x1200x16 MÉT
1,353 VTP-U8 Sắt U8 Kg
1,354 VTP-VIT Vít Kg
1,355 VTP-VOBINHGA Vỏ bình Gas Cái

 


0903988845(KD)-0902840499(DV)

Hyundai Solati
Hổ trợ trực tuyến
Hyundai New Mighty N250
XE TẢI HD120S 8 tấn