Trung tâm dịch vụ BẢO HÀNH - SỬA CHỮA - PHỤ TÙNG
MÃ SỐ PHỤ TÙNG ĐỘNG CƠ VÀ TRUYỀN ĐỘNG
STT Mã hàng Tên (Tiếng Việt) ĐVT
   Động cơ
1 0K87A14317 Lọc nhót HD210 Cái
2 1123410403 BU LÔNG BẮT DÂY ĐAI Cái
3 1129008253 Bulong Con
4 1472013006 CỔ DÊ KẸP ỐNG DẦU D4DB Cái
5 166030C013 Puly tawnng đai động cơ Cái
6 166030C020 Puly tăng đai động cơ Cái
7 2091041D20 ROONG MÁY D4AL Cái
8 2091041F00 BỘ GIOĂNG ĐẠI TU ĐỘNG CƠ D4DB Bộ
9 2091041F00A ROONG MÁY D4DB Cái
10 2091041H00 BỘ GIOĂNG ĐẠI TU ĐỘNG CƠ Bộ
11 2091084B00 BỘ GIOĂNG ĐẠI TU ĐỘNG CƠ D6CB Bộ
12 2100045500 CỤM LỐC MÁY Cái
13 2102045020 Miễn cốt máy D4DB + D4DD Cái
14 2102045920 MIỂNG CỐT MÁY D4DD CỐT 1 (chọn bộ) Cái
15 2102045921 MIỂNG CỐT MÁY Cái
17 2102045923 MIỄNG CỐT MÁY (TRỤC KHUỶU) COS4D4DB Cái
18 2110045500 LỐC MÁY Cái
19 2112745001 PHỐT ĐUÔI CỐT MÁY Cái
21 2113141200 SƠ MI (ỐNG XY LANH) Cái
22 2113141300 SƠ MI Cái
23 2113145000 SƠ MI D4DB Cái
24 2113145900 SƠ MI Cái
25 2113145901 SƠ MI (ỐNG XY LANH) Cái
26 2115045500 CÒ NHỚT Cái
27 2116045501 ỐP TRƯỚC LỐC MÁY Cái
28 2118145900 BẠC LÓT CỐT CAM SỐ 1 Cái
29 2118245900 BẠC LÓT CỐT CAM SỐ 2 Cái
30 2118345900 BẠC LÓT CỐT CAM SỐ 3 Cái
31 2118445900 BẠC LÓT CỐT CAM SỐ 4 Cái
32 2118545900 BẠC LÓT CỐT CAM SỐ 5 Cái
33 2121545020 CANH DỌC CỐT MÁY Cái
36 2131045021 NẮP ĐẬY TRƯỚC THÂN MÁY Cái
37 2131045500 NẮP ĐẬY HỆ THỐNG BÁNH RĂNG ĐỘNG CƠ Cái
38 2132142021 PHỐT BƠM NHỚT Cái
39 2132142031 PHỐT ĐẦU CỐT MÁY Cái
41 2143245500 NẮP ĐẬY LỐC MÁY SAU Cái
42 2151045001 CẠC TE NHỚT Cái
45 2172972001 PHỐT ĐẦU CỐT MÁY Cái
46 218115H001 CAO SU CHÂN MÁY TRƯỚC, TRÁI Cái
47 218125H001 CAO SU CHÂN MÁY TRƯỚC, PHẢI Cái
48 218135H000 CAO SU CHÂN MÁY SAU Cái
49 219205A000 CHẮN BÙN ĐỘNG CƠ, DƯỚI Cái
50 219605A001 CHẮN BÙN ĐỘNG CƠ, TRÁI Cái
51 219605H001 TẤM NHỰA CHẮN HÔNG ĐỘNG CƠ, TRÁI Cái
52 219705A001 CHẮN BÙN ĐỘNG CƠ, PHẢI Cái
54 219705H001 TẤM NHỰA CHẮN HÔNG ĐỘNG CƠ, PHẢI Cái
55 2200045500 NẮP QUY LÁT TỔNG THÀNH Cái
56 2210041602 NẮP QUY LÁT D4AL Cái
57 2210045101 NẮP QUY LÁT Cái
59 2211245500 ĐẾ VAN NẠP Cái
60 2211345000 ĐẾ VAN XẢ Cái
62 2211493010 BÚP XO XÚ PÁP NẠP Cái
63 2211593010 BÚP XO XÚ PÁP THẢI Cái
64 2221141001 XÚ PÁP NẠP Cái
65 2221245000 XÚ PÁP THẢI Cái
66 2222145000 LO XO XU PÁP, LỚN Cái
67 2222393001 KHÓA LÒ XO XU PÁP Cái
68 2222445001 PHỐT GÍT XU PÁP Bộ
69 2222484001 PHỐT GHÍT XÚ PÁP Cái
70 2231141001 ROONG NẮP QUY LÁT (D4AL) D4AL Cái
71 2231145000 GIOĂNG NẮP QUI LÁT D4DB Cái
72 2231145020 ROONG NẮP QUY LÁT (D4DB) Cái
73 2231184001 GIOĂNG NẮP QUI LÁT D6CA & D6CB Cái
74 2242045510 NẮP ĐẬY GIÀN CÒ Cái
75 2244541001 GIOĂNG CAO SU NẮP ĐẬY DÀN CÓ Cái
76 2304041400 BẠC MÁY (D4AL) D4AL Cái
77 2304045010 BẠC SÉC MĂNG D4DB Bộ
78 2304045500 BẠC SÉC MĂNG D4DD Cái
80 2304045922 BẠC MÁY (0.5) Cái
81 2306041020 MIỂNG THANH TRUYỀN (MIỂNG TAY DÊN, BẠC BIÊN) STDD4AL Cái
82 2306041921 MIỂNG THANH TRUYỀN (MIỂNG TAY DÊN, BẠC BIÊN) COS 1D4AL Cái
83 2306045500 BẠC TAY DÊN D4DB+D4DD(chọn bộ) Cái
84 2306045931 Miễn tay dên D4DD Cái
85 2306045932 MIỂNG TAY DÊN COS2D4DB Cái
86 2309041F00 BỘ HƠI (THIẾU BẠC + ẮC) (D4DB) Cái
87 2309041F01 BỘ HƠI (THIẾU BẠC + ẮC) Cái
88 2310041700 CỐT MÁY - TRỤC KHUỶU D4AL Cái
89 2310045000 CỐT MÁY - TRỤC KHUỶU (NEW PART 2310045500) Cái
90 2310045500 CỐT MÁY - TRỤC KHUỶU Cái
91 2312145070 PULY CỐT MÁY Cái
92 2320045000 BÁNH ĐÀ Cái
93 2320045200 BÁNH ĐÀ + VÒNG RĂNG D4DB Cái
94 2320045500 BÁNH ĐÀ Cái
95 2321241000 VÒNG RĂNG BÁNH ĐÀ D4DB-D Cái
96 2321245000 VÒNG RĂNG BÁNH ĐÀ D4DB Cái
97 2321345000 BẠC ĐẠN BÁNH ĐÀ Cái
98 2322142020 BẠC ĐẠN BÁNH ĐÀ D4DB Cái
99 2335642500 DÂY CUROA CÂN BẰNG Cái
100 2335742030 TĂNG ĐƯA DÂY CUROA CÂN BẰNG D4BB Cái
101 2341145000 PÍT TÔNG Cái
102 2341145500 PISTON Cái
103 2341145700 PISTON D4DB Cái
104 2341145960 PÍT TÔNG (0.5) Cái
105 2341145961 PÍT TÔNG (1) Cái
106 2341493000 PHE GÀI ẮC PÍT TÔNG Cái
107 2342145000 ẮC PÍT TÔNG (D4DB) D4DB Cái
108 2342145500 ẮC PÍT TÔNG Cái
109 2351041931 TAY DÊN (TAY THANH TRUYỀN, TAY BIÊN) D4AL Cái
110 2351045902 TAY DÊN (THANH TRUYỀN) Cái
111 2351045911 TAY DÊN Cái
113 2351045912 TAY DÊN (THANH TRUYỀN) Cái
114 2351045913 TAY DÊN (THANH TRUYỀN) L Cái
115 2351045914 TAY DÊN (THANH TRUYỀN) M Cái
116 2351045915 TAY DÊN (THANH TRUYỀN) N Cái
117 2351545900 BẠC THAU TAY DÊN Cái
118 2411041700 CỐT CAM D4AL Cái
119 2411045000 TRỤC CAM Cái
120 2411045010 CỐT CAM Cái
121 2413141010 ĐŨA XU PÁP D4AL Cái
122 2413145010 ĐŨA XU PÁP D4DB Cái
123 2413541050 BÚP XOA XU PÁP D4AL Cái
124 2413545000 CON ĐỘI ĐŨA XU PÁP Cái
125 2431045001 BÁNH RĂNG TRUNG GIAN CỐT CAM D4DB Cái
126 2431145010 BÁNH RĂNG CỐT MÁY D4DB Cái
127 2431542200 DÂY CUROA CAM Cái
128 2431545001 CỐT BÁNH RĂNG TRUNG GIAN Cái
129 2431742020 TĂNG ĐƯA DÂY CUROA CAM D4BB Cái
130 2451045002 CON CÒ CAM D4AL Cái
131 2451045010 CÒ SÚPÁP NẠP, THẢI Cái
132 2453041011 ỐNG SÁO GIÀN CÒ Cái
133 2454045010 BỘ GIÀN CÒ MỔ Cái
134 2471741011 PHỐT NẮP ĐẬY CAM D4AL Cái
135 2510041700 BƠM NƯỚC ĐỘNG CƠ D4AL Cái
136 2510041750 BƠM NƯỚC ĐỘNG CƠ New modelD4AL Cái
137 2510045002 BƠM NƯỚC LÀM MÁT Cái
138 2510045002-2 BƠM NƯỚC LÀM MÁT D4DB+D4DD Cái
139 2521141712 DÂY CUROA BƠM NƯỚC Sợi
140 2521141712-2 DÂY CUROA BƠM NƯỚC+MÁY PHÁT Cái
142 2521445000 PULY BƠM NƯỚC D4DB Cái
143 2521445500 PULY CÁNH QUẠT Cái
144 2521542041 DÂY CUROA MÁY PHÁT Cái
145 2523145002 DÂY CU ROA BƠM NƯỚC VÀ MÁY PHÁT D4DB Cái
148 2523945020 LY TÂM CÁNH QUẠT D4DB Cái
149 2523945550 LY TÂM QUẠT LÀM MÁT Cái
150 2526141310 CÁNH QUẠT KÉT NƯỚC Cái
151 2526141320 CÁNH QUẠT LÀM MÁT KÉT NƯỚC (LOẠI SỬ DỤNG LY TÂM) Cái
152 2526141703 CÁNH QUẠT LÀM MÁT Cái
154 253007D201 KÉT NƯỚC GiẢI NHIỆT Cái
155 253015A850 KÉT NƯỚC GIẢI NHIỆT D4DD Cái
156 253015H000 két nước làm mát động cơ D4DB (HCC) Cái
157 253015H000-ĐT Két nước kim cương hư-Đô Thành Cái
158 253015H401 KÉT NƯỚC GiẢI NHIỆT Cái
159 2533017000 NẮP KÉT NƯỚC GiẢI NHIỆT Cái
161 253615A000 BÌNH NƯỚC PHỤ Cái
162 253975A400 HỌNG GIÓ KÉT NƯỚC Cái
164 254125H002 ỐNG CAO SU DẪN NƯỚC VÀO Cái
165 254135H401 ỐNG CAO SU DẪN NƯỚC RA Cái
166 2551045500 VAN ĐiỀU TiẾT NƯỚC GiẢI NHIỆT Cái
168 2610084001 Bơm nhớt Cái
169 2630002502 Lọc nhớt Cái
170 2631145010 LỌC NHỚT D4DD+D4DB Cái
171 2632552003 LỌC NHỚT D6GA Cái
172 2632583910 LỌC NHỚT Cái
174 263304X000 LỌC NHỚT KIA Cái
175 2642045007 KÉT GiẢI NHIỆT NHỚT Cái
176 2780045050 KÉT LÀM MÁT GIÓ NẠP Cái
177 2780045060 KÉT LÀM MÁT GIÓ NẠP (KÉT GIÓ TURBO) Cái
178 281005H004 BỘ LỌC GIÓ CÓ NẮP Bộ
179 281134F000 LỌC GIÓ Cái
180 281205H001 NẮP ĐẬY LỌC GIÓ Cái
181 2813045020 LỌC GIÓ Cái
187 28136A710 Lọc gió HD210 Cái
188 281475A500 NẮP ĐẬY LỌC GIÓ Cái
189 281615H500 ỐNG DẪN GIÓ VÀO TU BÔ Cái
190 281725H521 ỐNG DẪN GIÓ NẠP TỪ LỌC GIÓ Cái
191 281755H302 HỘP DẪN GIÓ NẠP TỪ TRỤ BÔ E LÊN LỌC GIÓ Cái
192 2823045100 TUỘC BÔ Cái
193 2823045500 TU BÔ TĂNG ÁP D4DD Cái
194 2911284010 PHỐT ĐUÔI CỐT MÁY Cái
195 3101024000 NẮP THÙNG NHIÊN LIỆU + CHÌA Cái
196 311105K101 THÙNG CHỨA NHIÊN LiỆU Cái
197 311805HA00 NẮP THÙNG DẦU Cái
198 311807CA00 Nắp thùng dầu Cái
199 3144145710 CẢM BIẾN THANH RAY NHIÊN Cái
200 319103M000 Lọc xăng Cái
201 3192226910 LỌC NHIÊN LIỆU D4CB (LỖ 8MM) Cái
202 3194045001  LỌC NHIÊN LIỆU CÓ ĐẾ Bộ
203 3194045001-ĐÊ ĐẾ LỌC NHIÊN LIỆU Cái
204 3194545001 LỌC NHIÊN LiỆU Cái
205 3194545700 LỌC NHIÊN LIỆU D4DD Cái
206 3194545751 Lọc nhiên liệu D4DD Cái
207 3194552161 Lõi lọc dầu D6GA Cái
208 3194572001 LỌC NHIÊN LIỆU D6AC Cái
209 319457L000 LỌC NHIÊN LIỆU D4DD Cái
210 3194584000 LỌC NHIÊN LiỆU D6CA38+D6CA41 Cái
211 3197344001 LỌC NHIÊN LiỆU Cái
212 327705H000 CÁP BÀN ĐẠP GA Cái
213 327805H000 CÁP ĐIỀU KHIỂN MÔ TƠ CẮT NHIÊN LiỆU Cái
214 3313045900 BƠM TAY Cái
215 3380045510 BÉC PHUN NHIÊN LiỆU Cái
216 3380045700 KIM PHUN NHIÊN LIỆU Cái
217 3610041100 ĐỀ MÁY Cái
218 3610042050 MÁY ĐỀ Cái
219 3610045501 ĐỀ MÁY Cái
220 3671041300 BUGI XÔNG Cái
221 3671045001 BUGI XÔNG Cái
222 3730045150 MÁY PHÁT ĐiỆN Cái
223 3730045500 MÁY PHÁT ĐiỆN Cái
224 3737041750 TIẾT CHẾ SẠC MÁY PHÁT Cái
225 373708Y020 TIẾT CHẾ SẠC 180A Cái
226 373808Y020 ĐI ỐT SẠC Cái
227 3861745020 BƠM CHÂN KHÔNG Cái
228 3910045800 HỘP ECU D4DD Cái
229 3918022600 CẢM BiẾN TRỤC CƠ Cái
230 3930084400 CẢM BiẾN TĂNG ÁP Cái
231 3934045700 CẢM BIẾN TỐC ĐỘ Cái
232 3935045700 CẢM BIẾN CỐT CAM Cái
233 3935084000 CẢM BIẾN ÁP SUẤT NHIÊN LIỆU (GẮN Ở ĐẦU LỌC) Cái
234 4851009Y40 Giảm sóc Cái
235 4852009R50 Giảm sóc bên trái Cái
236 5526374001 Vỏ balance Cái
237 5526771001  Bạc balance Cái
238 5574571010 Nắp đạy vỏ balance Cái
239 58475N-PHOT Phốt đuôi cá hộp số Cái
240 884400K381 Puli tì kèm giá bắt máy nén khí điều hòa Cái
241 9013055600 Phin lọc ga Cái
242 992455H110 HỌNG HƯỚNG GIÓ Cái
243 CONGTAC CÔNG TẮC Cái
244 ĐC-001 Bạc đạn chữ thập Cái
245 ĐC-002 Dây curoa Sợi
246 ĐC-003 Phốt sau 1,25 tấc Cái
247 ĐC-004 Phốt đuôi cốt máy (phốt sau 1.25 tấc) Cái
248 ĐC-005 Phốt cam dục Cái
249 ĐC-30207JR Bạc đạn 30207 Cái
250 ĐC-36011-JAPAN NẮP KÉT NƯỚC (HD260) Cái
251 ĐC-NAPNHOT Nắp nhót H100 Cái
252 K710-23-570 Lọc nhiên liệu H100 Cái
253 LOC NHOT -5715 lọc nhớt 5715 Cái
254 SIN-35 Sin trong đuôi cá hộp số Cái
255 VTGC_LOCMAY Xoáy bổ lóc máy, ép sơ mi, xoáy vò Máy
Truyền động
1 0K4H117241 RUỘT ĐỒNG TỐC SỐ 1 (42R) D4AL Cái
2 0K4H117245 HÀM RĂNG VÀNG ĐỒNG TỐC SỐ 3 & 4 D4AL Cái
3 0K4H117270 BÁNH RĂNG SỐ 1 D4AL Cái
4 0K4H125150 BẠC ĐẠN TREO LÁP DỌC CÓ CAO SUD4AL Cái
5 219905A001 ỐP CHẮN BÙN DƯỚI HỘP SỐ Cái
6 411004B077 ĐĨA BỐ LY HỢP Cái
8 411005K100 ĐĨA BỐ LY HỢP D4DB Cái
9 411005K120 ĐĨA BỐ LY HỢP D4DB-D Cái
10 411008A205 ĐĨA LY HỢP Cái
11 412005H000 MÂM ÉP LY HỢP D4DB Cái
12 412005H200 MÂM ÉP LY HỢP D4DB-D Cái
13 412007F200 MÂM ÉP LY HỢP D6CA Cái
14 413004A020 MÂM ÉP LY HỢP (D4BB) Cái
15 413004D000 MÂM ÉP LY HỢP Cái
16 4142045001 Bạc đạn ly hợp D4DB Cái
18 414505H500 CÀNG ĐẨY BẠC ĐẠN LY HỢP D4DB Cái
19 41450P03010 CÀNG ĐẨY BẠC ĐẠN LY HỢP D4DB-D Cái
20 416005H000 BẦU TRỢ LỰC + XYLANH LY HỢP CÁI Bộ
21 416105H000 BẦU TRỢ LỰC XYLANH LY HỢP CÁI Cái
22 416105K000 BẦU TRỢ LỰC XY LANH LY HỢP Cái
23 416505H000 XYLANH LY HỢP CÁI Cái
24 416505K000 Xy lanh ly hợp cái Cái
25 416525H000 Cúp pen xy lanh ly hợp cái Cái
26 417005H000 XYLANH LY HỢP CON Cái
31 437405H001 DÂY SANG SỐ Sợi
33 437505H202 DÂY LỪA SỐ Sợi
35 491005H510 TRỤC LÁP CÁC ĐĂNG SAU Cái
36 4915045220 BẠC ĐẠN CHỮ THẬP CÁC ĐĂNG Cái
38 492005K710 TRỤC LÁP CÁC ĐĂNG GiỮA Cái
39 492005K750 TRỤC LÁP CÁC ĐĂNG GiỮA Cái
40 497105A020 BẠC ĐẠN TREO LÁP Cái
41 497105A021 BẠC ĐẠN TREO LÁP Ø380 Cái
42 497105K700 BẠC ĐẠN TREO LÁP Cái
43 497105K701 BẠC ĐẠN TREO LÁP Ø410 Cái
44 5982245T60 BỐ THẮNG TAY( tán lại) Bộ
45 9J60031000 ống bơm nước rửa kính MÉT
46 QD41420T00030 BẠC ĐẠN LY HỢP D4DB Cái

0903988845(KD)-0902840499(DV)

Hyundai Solati
Hổ trợ trực tuyến
Hyundai New Mighty N250
XE TẢI HD120S 8 tấn